Pedagogisk kompetensutveckling

Du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården har en viktig roll i studenters verksamhetsintegrerade lärande, VIL. Det finns utbildningar i flera nivåer för dig som vill utveckla din kompetens som handledare. 

Här finns information om de olika pedagogiska utbildningar som lärosäten inom regionen erbjuder i samverkan med Region Stockholm. Kurserna är utformade enligt modellen för pedagogisk kompetens för verksamhetsintegrerat lärande och är likvärdiga oavsett lärosäte. Kurserna är kostnadsfria.

Längre ned på sidan hittar du kursdatum, vilket lärosäte som utbildningen finns på och länk till anmälan.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) - begrepp och pedagogisk kompetens

Nivå 1: Pedagogisk introduktion

En nätbaserad introduktion i verksamhetsintegrerat lärande som tar två till tre timmar att genomföra. Ingen examination.

Målgrupp: Alla medarbetare på vårdenhet där studenter utbildas.

Kursdatum: Två till tre timmar när det passar dig.

Hitta kursen via Lärtorget

Nivå 2: Stepping stones - grundläggande högpedagogiska kurser

Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 29 augusti – fysisk träff
 • Kursträff 2: 9 oktober – zoom

Digital start och en halvdag med eget arbete emellan

 • Start i Canvas: 8 oktober
 • Kursträff: 12 nov – zoom

Två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 30 oktober - zoom
 • Kursträff 2: 2 december - zoom

Anmäl dig på Karolinska Institutets webbsida

Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

Två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 9 oktober - zoom
 • Kursträff 2: 13 november - zoom

Anmäl dig på Karolinska Institutets webbsida

Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

Två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 19 september - zoom
 • Kursträff 2: 24 oktober – fysisk träff

Anmäl dig på Karolinska Institutets webbsida

Metod: Peer learning och interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning

En hel- och en halvdag med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 8 oktober
 • Kursträff 2: 12 november

Anmäl dig på Karolinska Institutets hemsida 

Ersätter de tidigare kurserna ”Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning” och ”Interprofessionellt lärande i verksamhetsförlagd utbildning”, omfattning som tidigare med valbar uppgift.

Critical Incident Analysis

I zoom två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 11 juni
 • Kursträff 2: 3 september

Två halvdagar med eget arbete emellan

 • Kursträff 1: 5 december
 • Kursträff 2: 23 januari 2025

Anmäl dig på Karolinska Institutets webbsida 

Nivå 3: Högskolepedagogiska kurser

Kurser i grundläggande högskolepedagogik som motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination ingår.

Målgrupp: Medarbetare med övergripande pedagogiskt uppdrag, till exempel adjungerad klinisk adjunkt, AKA, klinisk assistent eller studentansvarig.

Högskolepedagogik/handledning 7,5 hp, för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

Anmäl dig på Karolinska Institutets webbsida

Hitta fler kurser på antagning.se

Nivå 4: Pedagogiska påbyggnadskurser

Kurser i fördjupad högskolepedagogik som motsvarar fem veckors heltidsstudier. Examination ingår.

Målgrupp: Pedagogiska ledare, till exempel examinerande lärare, utbildningslärare eller ämnesansvarig.

Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag inom medicinska utbildningsprogram

Anmäl dig på Karolinska Institutets webbsida

Stöd för pedagogisk utveckling av VIL

Som komplement till utbildningarna finns följande nätbaserade stöd som du kan använda för pedagogisk utveckling av VIL i din verksamhet.

Studerandeprocessen vid verksamhetsförlagd utbildning

IPL – starta och utveckla interprofessionell utbildning och lärande

Studentenhet med peer learning

Dessa tre pedagogiska perspektiv i VIL beskrivs i: Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande

I samverkansavtalen mellan Region Stockholm och lärosätena framgår att Region Stockholm ska tillhandahålla kliniska lärandemiljöer för VIL med hög kvalitet. Det innebär att det ska finnas en god pedagogisk kompetens hos handledare och övriga medarbetare.

De högskolepedagogiska kurserna är uppbyggda utifrån Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande.

 • Senast granskad: 17 oktober 2023