Karriär, utveckling och kompetensstege

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns många möjligheter för dig som vill utvecklas och göra karriär och med en kompetensstege blir det tydligt vilka olika utvecklings- och karriärvägar det finns inom olika yrkesgrupper.

Region Stockholm är med sina drygt 44 000 medarbetare en av Sveriges största arbetsgivare. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård, men här finns också andra yrkesroller som till exempel projektledare, ekonomer, jurister och ingenjörer.

Din utvecklingsresa börjar direkt

Region Stockholm är en organisation där det erbjuds stora möjligheter till utveckling och din utvecklingsresa börjar direkt i och med den introduktion du får som nyanställd.

Om du kommer direkt från en utbildning kan steget från skolbänken till den praktiska verkligheten kännas väldigt stort. För att minska steget och skapa trygghet i yrkesrollen så har vi till exempel infört introduktionsprogram i flera av våra verksamheter, bland annat för sjuksköterskor, undersköterskor och tandvårdspersonal.

På flera håll finns även olika typer av upplägg med handledare alternativt att du under en period får gå dubbelt med någon som är mer erfaren.

KOLL - vår modell för kompetensplanering

Region Stockholm har en gemensam modell för kompetensplanering – KOLL. Modellen, tillsammans med ett IT-stöd, erbjuder ett effektivt verktyg för att få en överblick av den befintliga kompetensen i verksamheten och vilken kompetens som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag.

Kompetensstege för fortsatt utveckling

Hos oss kan du göra karriär oavsett om du jobbar inom sjukvården eller i någon annan del av verksamheten.

För att skapa bra förutsättningar för utveckling håller vi på att ta fram regionsgemensamma kompetensstegar för olika yrkesgrupper. Med en kompetensstege blir det tydligt vilka utvecklings- och karriärvägar det finns för just din yrkesroll.

De yrkesgrupper som har fått en kompetensstege är:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Biomedicinska analytiker, klinisk fysiologi
 • Biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin
 • Dietist
 • Fysioterapeut 
 • Kurator
 • Logoped
 • Medicinsk sekreterare
 • Optiker
 • Psykolog
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska
 • Undersköterska  

Framtagning av kompetensstege för sjukhusfysiker pågår. 

Du hittar alla kompetensstegarna under bilagor.

Som stor koncern kan vi också erbjuda ett stort utbud av kurser och utbildningar inom olika områden, både yrkesspecifika och mer generella. Just nu genomför vi en satsning med löneförmån under specialistsjuksköterskeutbildning.

Är du nyfiken på en ledarroll?

Inom Region Stockholm finns många möjligheter för dig som har ledarambitioner. En del av våra chefer har rekryterats direkt till en chefsposition och en del har börjat som medarbetare och sedan valt att utvecklas vidare.

Inom Region Stockholm finns mer än 2 000 chefer och av dem är 73% kvinnor.

Med vårt nya chefskandidatprogram "Morgondagens chefer" vänder vi oss till dig som arbetar inom Region Stockholm och som är nyfiken på att bli chef.

Utvecklingsresa för chefer

Vi vill att det ska finnas något för alla ledare som söker utveckling och därför erbjuder vi flera olika typer av ledarutvecklingsprogram. Här presenterar vi några av våra koncernövergripande program:

 • Morgondagens chefer - för dig som är nyfiken på att bli chef
 • Introduktionsdag för dig som är ny i din roll
 • Ung och chef - nätverk för unga chefer
 • Utvecklingsgrupper för chefer - en chefhandledningsgrupp
 • RUFF - utvecklingsprogram för framtidens förvaltningsledning

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?