Karriär, utveckling och kompetensstege

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Här finns många möjligheter för dig som vill utvecklas och göra karriär och med en kompetensstege blir det tydligt vilka olika utvecklings- och karriärvägar det finns inom olika yrkesgrupper.

Region Stockholm är med sina drygt 46 000 medarbetare en av Sveriges största arbetsgivare. De flesta arbetar med hälso- och sjukvård, men här finns också andra yrkesroller som till exempel projektledare, ekonomer, jurister och ingenjörer.

Din utvecklingsresa börjar direkt

Region Stockholm är en organisation där det erbjuds stora möjligheter till utveckling och din utvecklingsresa börjar direkt i och med den introduktion du får som nyanställd.

Om du kommer direkt från en utbildning kan steget från skolbänken till den praktiska verkligheten kännas väldigt stort. För att minska steget och skapa trygghet i yrkesrollen så har vi till exempel infört introduktionsprogram i flera av våra verksamheter, bland annat för sjuksköterskor, undersköterskor och tandvårdspersonal.

På flera håll finns även olika typer av upplägg med handledare alternativt att du under en period får gå dubbelt med någon som är mer erfaren.

KOLL - vår modell för kompetensplanering

Region Stockholm har en gemensam modell för kompetensplanering – KOLL. Modellen, tillsammans med ett IT-stöd, erbjuder ett effektivt verktyg för att få en överblick av den befintliga kompetensen i verksamheten och vilken kompetens som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag.

Kompetensstege för fortsatt utveckling

Hos oss kan du göra karriär oavsett om du jobbar inom hälso- och sjukvården eller i någon annan del av verksamheten.

För att skapa bra förutsättningar för utveckling tar vi fram regionsgemensamma kompetensstegar för olika yrkesgrupper inom klinisk vård. Med en kompetensstege blir det tydligt vilka utvecklings- och karriärvägar det finns för just din yrkesroll.

De yrkesgrupper som har fått en kompetensstege är:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Barnmorska 
 • Biomedicinska analytiker, klinisk fysiologi
 • Biomedicinsk analytiker, laboratoriemedicin
 • Dietist
 • Fysioterapeut 
 • Kurator
 • Logoped
 • Medicinsk sekreterare
 • Optiker
 • Psykolog
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukhusfysiker 
 • Sjuksköterska
 • Specialistsjuksköterska
 • Undersköterska  
Du hittar alla kompetensstegarna under bilagor.

Som stor koncern kan vi också erbjuda ett stort utbud av kurser och utbildningar inom olika områden, både yrkesspecifika och mer generella. Just nu genomför vi en satsning med löneförmån under specialistsjuksköterskeutbildning.

Är du nyfiken på en chefsroll?

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en förutsättning för att Region Stockholm ska kunna utföra sitt samhällsviktiga uppdrag samt vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Som chef inom Region Stockholm ges förtroendet och ansvaret till dig att företräda regionen som arbetsgivare, ett uppdrag som ska uppfattas som både stimulerande och utmanande.

Kontinuerlig kompetensutveckling

I Region Stockholm vill vi attrahera, behålla och utveckla chefer. Du har i din roll som chef möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling via våra värdeskapande utvecklingsinsatser för chefer. Oavsett om du är ny på din position som chef, eller har varit chef länge, ser vi vidareutveckling som angeläget för att säkerställa ett gott ledarskap.

En viktig del i din utveckling är möjligheten att skapa nätverk med regionens övriga drygt 2 500 chefer, som ser fram emot att bli din nya kollega.

Chefskandidatprogram

I din roll som medarbetare inom Region Stockholm erbjuder vi deltagande i vårt chefkandidatprogram om du är nyfiken på att bli chef.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?