Fördjupande samtal om Stockholmsregionens utveckling - en poddserie

För att öka förståelsen och kunskapen om Stockholmsregionens utveckling har Region Stockholm spelat in en poddserie om fyra avsnitt.

Avsnitten lyfter fram olika områden som är viktiga för regionens framtida utveckling och är tänkta att ge en djupare förståelse för och diskussion om några av de gemensamma utmaningar vi står inför.  

Samtalen hålls av experter inom respektive område och modereras av Cecilia Garme, frilansjournalist med inriktning på politik och samhälle. 

Lyssna på samtalen genom att gå in på något av avsnitten nedan.

Innehåll