Klimatarena Stockholm

Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit ett gemensamt initiativ till Klimatarena Stockholm - ett regionövergripande samarbete mot målet om netto noll-utsläpp 2045. 

Klimatarena Stockholm bidrar till att öka takten på klimatomställningen i länet genom att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och lärosäten.

Bygg- och anläggningsbranschen först ut 

Bygg- och anläggninssektorn står för en stor del av utsläppen av koldioxid och en klimatneutral och cirkulär bygg- och anläggningssektor i hela Stockholmsregionen är viktigt om länet ska nå målen i Parisavtalet. Företag och aktörer i branschen är först ut att skriva under Klimatlöftet, med mål att alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län både byggs och byggs om klimatneutralt och förvaltas resurseffektivt senast 2030.

Det innebär att utsläppen av växthusgaser från bygg- och anläggningsprojekt i länet minst ska halveras från 2022 till 2030.

Klimatarena Stockholm är en samverkansplattform för länets klimatomställning som leds av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm, med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). 

Kontakta Klimatarena Stockholm

Har du frågor? Hör av dig till Lasse Andersson, Strateg, via det här formuläret.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 12 april 2024

Du kanske också är intresserad av