Projekt inom klimat och energi

Region Stockholm driver och deltar regelbundet olika projekt i syfte att driva på klimat- och energiarbetet i länet. Här finns information om både pågående och avslutade projekt.

Innehåll

  • Sortera rätt lätt

    Den här förstudien har vi genomfört för att identifiera hur man kan förbättra avfallshanteringen och på lång sikt även minska utsläpp av växthusgaser.
  • Många järnvägsspår till och från Stockholms central

    Rapporter, statistik och analys

    Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.