Rapporter och statistik

Många järnvägsspår till och från Stockholms central

Rapporter, analys och statistik

Här hittar du aktuella underlag om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.

Rapporter och statistik om klimat och energi
  • Senast granskad: 12 april 2024