Cykling

Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Region Stockholm arbetar på flera sätt för att stärka och underlätta möjligheterna att cykla i hela Stockholmsregionen.

I takt med att Stockholmsregionen växer ställer invånarna större krav på smarta och hållbara transportsätt, till exempel för att ta sig till och från jobb och studier. Att cykla är både effektivt, hälsosamt och miljövänligt. För att det ska vara enkelt att välja cykeln behöver cykelvägarna utvecklas i hela regionen. Både med bättre förbindelser över kommungränserna och med bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

På kort sikt är målsättningen att två av tio resor ska göras med cykel år 2030. Så här långt är 190 kilometer av det regionala cykelnätet färdigställt och när det är fullt utbyggt kommer det att omfatta 800 kilometer.

Regionalt cykelkansli

Region Stockholm har ett cykelkansli som bland annat arbetar tillsammans med länets kommuner och Trafikverket kring utvecklingen och den regionala cykelplanen, fungerar som en plattform för samverkan och bidrar med kunskap inom cykelområdet. 

Kontakta oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Agnes Landefjord
Cykelstrateg
Telefon: 08-123 144 20
E-post: Agnes Landefjord

Ulf Eriksson
Cykelstrateg
Telefon: 08-123 144 69
E-post: Ulf Eriksson

  • Senast granskad: 23 januari 2024

Rekommenderad läsning

  • I den regionala cykelplanen kan du läsa om hur vi vill skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla i hela länet.
  • Cykelbokslutet beskriver utvecklingen av cykelnätet i Stockholmsregionen och presenteras en gång per år.
  • Studier som lyfter regionala cykelfrågor ur olika perspektiv.
  • Den 2 september cyklade politiker och tjänstepersoner delar av ett cykelstråk mellan Norrtull-Häggvik, som har prioriterats för utbyggnad.
  • Järfälla kommun tilldelas priset ”Årets cykelprestation 2023” för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling.