Bredband

Vi arbetar för att alla invånare, företag och offentliga verksamheter i regionen ska ha tillgång till snabb, fast och mobil bredbandsuppkoppling.

Bredbandsutbyggnad i regionala strategier och planer

Region Stockholm har i snitt den högsta bredbandstäckningen i landet jämfört med andra regioner, men har legat sämre till när det gäller täckning i glesbygdskommuner. Nu visar nya siffror på en klar förbättring när det gäller bredbandstäckning i Stockholmsregionens glesbygdskommuner under 2023.

Bredbandsutbyggnaden är ett delmål i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) och ett prioriterat område i Region Stockholms ”Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen”.

Varför är utbyggnaden av bredband viktig?

Om alla som bor och arbetar i Stockholmsregionen har möjlighet till snabb uppkoppling, ökar både flexibiliteten och valmöjligheterna. Fler kan till exempel välja att bo och driva företag på landsbygden eller i skärgården, studera eller arbeta på distans. Det minskar i sin tur utsläppen av växthusgaser från transporter samtidigt som Stockholmsregionen fortsätter att växa på ett hållbart sätt. 

För att minska den digitala klyftan är det också viktigt att alla invånare, oavsett bakgrund, funktionsförmåga, ålder eller var i länet de bor, ska ha möjlighet att ta del av och använda digital information och digitala tjänster.

Hur långt har utbyggnaden av bredband kommit i Stockholmsregionen?

Bredbandsutbyggnaden i Stockholmsregionen har kommit långt. Drygt 98 procent av alla hushåll har tillgång till snabbt bredband.

Utbyggnaden har på senare år tagit fart på glesbygden, som historiskt sett legat långt efter tätorterna. Länet låg tidigare bland de sista vad gäller tillgång till bredband på landsbygden men har nu klättrat flera placeringar. Det kvarstår dock skillnader mellan stad och land då tillgången till snabbt bredband på landsbygden och i skärgården ligger motsvarande siffra för hushållen på 71 procent.

I Norrtälje kommun byggdes det ut allra mest i Stockholmsregionen 2023. Kommunen höjde då sin tillgång till 1 Gbit/s med 5,7 procentenheter. Även i Ekerö och Nykvarn ökade tillgången betydligt under 2023.

Vilka är de främsta utmaningarna i utbyggnaden av bredband?

Grundprincipen för bredbandsutbyggnaden i Sverige är att marknadskrafterna ska styra. Precis som de flesta regioner har Region Stockholm därför ingen egen budget för satsningar på bredbandsutbyggnad. Men, långa avstånd och svår terräng är exempel på vad som påverkar marknadens vilja att investera och en del av den största utmaningen för att nå målet för Stockholmsregionen: 100 procents täckningsgrad - både för hushåll och företag.

Vilka bredbandsprojekt pågår just nu?

Post- och telestyrelsen (PTS) delar sedan 2022 ut statligt stöd för att driva på utbyggnaden av bredband. Under åren 2021 - 2023 har projekt i Stockholmsregionen tilldelats sammanlagt 300 miljoner kronor för att bygga ut bredband i områden där den kommersiella drivkraften inte har varit tillräcklig.

Just nu pågår drygt 125 olika projekt runt om i länet som har tagit del av stödet. Projekten omfattar över 13 750 byggnader - både fritidshus, permanenta bostäder och arbetsplatser.

Här kan du se var projekten pågår (extern sida)

Kontakta oss

Kontakta oss om du representerar:

  • En kommun som vill ha stöd i bredbandsfrågor
  • Ett företag som vill bygga bredband i Stockholmsregionen
  • En lokal förening eller samfällighet som vill ha utbyggnad i sitt område

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Peter Karnung
Regionplanerare, bredbandskoordinering
E-post: peter.karnung@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 2 juli 2024

Du kanske också är intresserad av