Nyheter

 • Verksamhetsstöd till 94 kulturaktörer i länet

  Nu har 94 av länets aktörer inom kulturområdet fått beviljat verksamhetsstöd för 2024. Den totala fördelningen av stöd uppgår till drygt 69 miljoner kronor. 

  Kultur
 • Budget 2024: Nytt projekt - vården ska bli mer delaktig i revisioner

  Primärvårdsnämnden får i uppdrag att tillsammans med relevanta professionsföreningar finansiera och organisera en pilotverksamhet med så kallad Hippokratesrevision inom ett antal vårdcentraler. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Budget 2024: Priset på SL-kortet och Waxholmskortet höjs

  Åtgärder som ökar intäkterna krävs för att Region Stockholm fortsatt ska kunna hantera den allvarliga ekonomiska situationen. Därför höjs priset på SL-kortet och Waxholmskortet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november. 

  Ekonomi och budgetKollektivtrafik
 • Budget 2024: Långsiktigt och systematiskt arbete för en robust verksamhet

  Region Stockholm ska ha en förmåga att bedriva samhällskritisk verksamhet under minst tre månader vid allvarliga störningar i samhällets funktionalitet. Därför fortsätter det långsiktiga och systematiska arbetet för en robust verksamhet. Det framgår av budget 2024 som debatteras och beslutas den 7–8 november.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Höjda krav för att bedriva vård

  Flera åtgärder har gjorts för att skärpa etableringskraven och höja kraven för att bedriva vård på uppdrag av Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms delårsrapport 2023

  Region Stockholm redovisar ett resultat per augusti 2023 på -359 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på - 2 260 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms delårsrapport för 2023 som behandlas av regionstyrelsen den 17 oktober.

  Ekonomi och budget
 • Vården i Region Stockholm under sommaren 2023

  Det har varit en jämförelsevis god och hanterbar situation inom hälso- och sjukvården under sommaren. Den låga smittspridningen av covid-19 som inneburit färre patienter och lägre sjukfrånvaro bland medarbetarna har bidragit till det.

  Hälso- och sjukvård
 • Kraftig minskning av kostnaderna för inhyrd bemanning i Region Stockholm

  Region Stockholm vill prioritera satsningar på egna medarbetare och investera i arbetsmiljön i hälso- och sjukvården. Från och med mars 2023 har andelen inhyrd bemanning kraftigt reducerats i regionen. Kostnaderna för den inhyrda bemanningen har därmed minskat med ungefär 32 procent mellan mars- juli 2023, motsvarande 162 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Minskningen av den inhyrda bemanningen i Region Stockholm kommer att fortsätta under hösten.

  Hälso- och sjukvård
 • Katarina Back ny chefsjurist i Region Stockholm

  Regiondirektören har beslutat att utse Katarina Back till ny chefsjurist i Region Stockholm. Katarina Back kommer närmast från rollen som högsta tjänstemannachef inom Utbildningsdepartementet där hon ansvarar för departementets juridiska frågor och råd till statsråden.

  Organisation och styrning
 • Med anledning av höjningen av terrorhotnivån

  Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. Oavsett vilken terrorhotnivå som gäller i Sverige arbetar regionen kontinuerligt med beredskap inför allvarliga händelser och samhällsstörningar. Det finns en väl etablerad organisation och planering samt en nära samverkan med myndigheter och övriga aktörer.

  Organisation och styrning
 • Sommarrapport om läget i vården vecka 29

  På veckans chefläkarmöte konstaterades att läget just nu är stabilt på akutsjukhusen. Trots överbeläggningar på en del håll är situationen hanterbar. Under helgen sökte sig fler till akutsjukhusen men under veckan har läget stabiliserats.

  Hälso- och sjukvård
 • Vad är det som händer på Söderströmsbron?

  Den 11 - 17 juli är Gröna linjen avstängd mellan Slussen och T-Centralen. Halvvägs in i avstängningen är det tydligt varför, det saknas spår vid plattformarna i Gamla stan.

  Kollektivtrafik
 • Innovationsprojekt om mobila vårdlösningar

  Under Almedalsveckan 2023 presenterades Region Stockholms innovationsprojekt Platsoberoende Mobila vårdlösningar 5G på seminariet 5G – ett paradigmskifte för svensk vård och omsorg?

  Forskning och innovation
 • Här är konstnärerna som valts ut för gestaltningar på Danderyds sjukhus

  I oktober 2022 utlystes sju gestaltningsuppdrag till Danderyds sjukhus. Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning med 24 vårdrum samt väggpartier på strategiska platser. Utifrån 623 inkomna intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer har sju konstnärer/konstnärsduon valts ut för genomförande. Gestaltningarna beräknas färdigställda 2025.

  Kultur
 • Region Stockholm stärker arbetet med civil beredskap

  Region Stockholm ansvarar för att hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken fungerar även i en krissituation. I det säkerhetsmässigt försämrade omvärldsläget förstärker regionen arbetet med beredskapsfrågorna och det civila försvaret.

  Organisation och styrning
 • Region Stockholm tar över ambulanssjukvården i egen regi

  Region Stockholm planerar att successivt gå över till att driva all ambulanssjukvård och jour- och akutläkarverksamhet i egen regi. Formellt beslut fattas i augusti. De upphandlade avtalen fasas ut och uppdraget kommer att hanteras av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB), som är regionens egna bolag för så kallade prehospitala tjänster.

  Hälso- och sjukvård