Klartecken för förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi

Regionfullmäktige har nu beslutat om förslaget för förenklad styrning av sjukhusvården i egen regi samt av regionens ambulansbolag AISAB. Beslutet fattades vid fullmäktigesammanträdet den 26 mars.

Beslutet innebär att de akutsjukhus som idag är aktiebolag ska avbolagiseras och bli förvaltningar under en ny nämnd, akutsjukhusnämnden. Beslutet omfattar Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje Sjukhus och S:t Eriks Ögonsjukhus. Även AISAB ska avbolagiseras och få en egen nämnd, ambulanssjukvårdsnämnden AISAB. Verksamheterna behåller sina namn och logotyper.

Avbolagiseringen ska ske den 1 januari 2025, utom för AISAB som avbolagiseras ett år senare, 1 januari 2026.

Förändringen förväntas förenkla administrationen och öka transparensen kring styrningen.

Att ha samma organisationsnummer för flera stora vårdgivare inom den egenägda vården gör det juridiskt lättare att dela patientdata. Genom att vara en samlad arbetsgivare förenklas arbetet med personalstrategiska frågor kring kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Förändringen förbättrar också förutsättningarna att göra mer patientdata tillgänglig för forskning och uppföljning.

Förändringen innebär också att den egenägda vården, från och med år 2026, får sina uppdrag via den årliga budgeten. I samband med förändringen övergår moderbolaget LISAB till att bli ett så kallat holdingbolag.  

Här kan du läsa mer

Fler nyheter