Flera samhällsfarliga strejkvarsel dras tillbaka eller mildras

Region Stockholm har varnat för att det strejkvarsel som Vårdförbundet lagt på regionen är direkt samhällsfarligt och drabbar bland annat barn, cancerpatienter och hjärtpatienter. Efter förhandling drar Vårdförbundet nu tillbaka flera av varslen.

Region Stockholm har utrett konsekvenserna av strejkvarslet från Vårdförbundet som träder i kraft den 4 juni klockan 11.00. Regionen har bedömt varslet som samhällsfarligt och därför kallat Vårdförbundet till förhandling. Resultatet av förhandlingarna är att Vårdförbundet nu drar tillbaka eller mildrar de varsel som kunde blivit samhällsfarliga.  

De varsel som dragits tillbaka eller mildrats berör till exempel livsnödvändiga verksamheter inom barnsjukvård, hjärtsjukvård och cancer. Strejkvarslet inom mammografi som Region Stockholm bedömt som samhällsfarligt har skjutits upp i tre veckor.

- Det är viktigt att vi avvärjt flera samhällsfarliga varsel som skulle drabbat barn, cancerpatienter och hjärtpatienter. Men läget är fortsatt mycket allvarligt och jag ser med stor oro på konsekvenserna för vården om det blir strejk nästa vecka, säger chefläkare Johan Bratt.

- Vi kommer att få en stor påverkan på vården om strejken blir av. För samtidigt så har vi en pågående övertidsblockad och ett ytterligare strejkvarsel som slår mot våra akutsjukhus, närakuter och vårdcentraler. Därtill börjar snart semestrarna och vi har sommarbemanning med färre personal på plats. Våra sjuksköterskor är avgörande för vår verksamhet och de utför ett oerhört viktigt arbete varje dag, så det är självklart att det kommer att slå mot vården om det blir strejk.

 - I regionen gör vi allt för att patienter ska drabbas i så liten utsträckning som möjligt. Man behöver dock räkna med att operationer och besök kan komma att ställas in. Patienter som drabbas kommer att bli kontaktade av vården.    

Läs mer om blockaden och varslen på vår samlingssida.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter