Ny strejk från Vårdförbundet inledd

Vårdförbundet inledde ytterligare en strejk den 11 juni klockan 11.00. Strejken berör framför allt Region Stockholms närakuter, men även sjukhus och vårdcentraler.

Den 11 juni klockan 11.00 inledde Vårdförbundet en ny strejk, som man tidigare varslat om. Strejken berör närakuter och vissa vårdcentraler i Region Stockholm. Därutöver berörs Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset samt Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm. Det är regionens alla sex närakuter i egen regi som påverkas; Danderyd, Haga, Handen, Huddinge, Järva och Rosenlund. De är öppna, men man kommer att kunna ta emot färre patienter än vanligt. På sjukhusen blir följderna att operationer och besök kan behöva skjutas upp, färre vårdplatser och att väntetiderna på akutmottagningarna kan öka.

– Jag ser med stort allvar på strejkens konsekvenser. Minskad kapacitet på regionens närakuter får påverkan på hela hälso- och sjukvårdssystemet, med till exempel längre väntetider på våra akutmottagningar. Vi arbetar nu intensivt för att göra allt vi kan för att strejken i så liten utsträckning som möjligt ska drabba våra patienter, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

– Vårt fokus är att värna patienterna och att upprätthålla akut vård och annan vård som av medicinska skäl inte kan vänta. Som patient får man räkna med att planerade operationer och besök kan komma att skjutas upp. De patienter som berörs kommer att bli kontaktade av vården.

– Våra invånare ska inte ändra sitt beteende på grund av strejken utan man ska göra precis som vanligt. Är du sjuk och tror att du behöver vård så ska du ringa 1177. Där får du rådgivning och sedan vård på rätt ställe. Självklart ska man ringa 112 om läget är livshotande.  

Läs mer på 1177

Läs alla våra nyheter om strejken här

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera