Nyheter

 • Ny global klimatfärdplan för hälso- och sjukvården

  Hälso- och sjukvården måste agera samlat på de utmaningar klimatkrisen för med sig - på så väl nationell som global nivå. Det behöver ske genom förebyggande arbete och beredskap för ett förändrat klimat som även bidrar till jämlikare hälsa. Det är budskapet i den nya globala klimatfärdplan som släpptes den 14 april. 

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm öppnar upp vaccinering för 65-plus

  Med start 15 april kan personer födda 1956 och tidigare boka tid för vaccination på någon av länets tio vaccinationsmottagningar via 1177/Alltid Öppet. Från och med måndagen den 19 april kan personer födda 1956 och tidigare kontakta sin vårdcentral för att boka tid för vaccination. Med start 15 april skickas också ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer 65 år och äldre i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Sara Lindholm Larsson samordnar förändringsarbete kring covid

  Världen och Sverige är fortfarande mitt uppe i coronapandemin. Samtidigt pågår inom Region Stockholm en utvärdering av hur pandemin hittills har hanterats. Syftet är att stärka regionen inför framtida kriser. 

  Hälso- och sjukvård
 • Strama Stockholm får Svenska hygienpriset

  Strama Stockholm får Svenska hygienpriset 2021 för sin webbutbildning VRI-Smart. Utbildningen vänder sig till vårdpersonal och ger kunskap om hur man kan förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI).

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm lanserar pilotverksamhet för teknikcollege

  Idag samlar Gustav Hemming, tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, företrädare från akademin, kommuner, arbetsgivare och fackförbund till ett digitalt seminarium med paneldebatt om etableringen av teknikcollege i Stockholmsregionen. Projektet är en pilotverksamhet på tre år. 

  Regional utveckling
 • Granskning av vårdgivares överblivna vaccindoser

  I en intern granskning som Region Stockholm genomfört framgår att en vårdgivare under det första kvartalet kasserat runt 1 700 vaccindoser, alltså cirka tre doser per dag på totalt 13 mottagningar. Anledningen till att doser kasserats är att Region Stockholm följt den rådande prioriteringsordningen i fas 1, som innebär att doserna endast ska ges till vissa målgrupper. Totalt har det i Region Stockholm registrerats 368 417 vaccinationer, varav Vaccindirekt registrerat cirka 67 000 av dessa. 

  Kultur
 • Region Stockholm öppnar fem nya vaccinationsmottagningar

  Region Stockholm går nu vidare med vaccineringen i fas 2 och öppnar vaccinationsmottagningar på fem nya platser i länet. Avtal sluts också med nya vaccinatörer. Genom avtalen vässas vaccinationskapaciteten ytterligare samtidigt som tillgängligheten till vaccination ökar. De nya mottagningarna kompletterar vårdcentralerna, som fortsatt är navet i vaccineringen. 

  Hälso- och sjukvård
 • God tillgång på vaccin – Region Stockholm öppnar för 70-plus på vaccinationsmottagningarna

  Med start torsdagen den 8 april kan de som är 70-plus boka tid för vaccination på någon av länets fyra vaccinationsmottagningar. Med start denna vecka skickas också ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer 70 år och äldre i Region Stockholm. När brevet nått mottagaren så kan man även kontakta sin husläkarmottagning för vaccinering. 

  Hälso- och sjukvård
 • Fler än 6 600 lediga tider för vaccination mot covid-19 i Region Stockholm

  På Region Stockholms fyra vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19 finns fler än 6 600 lediga tider under vecka 14, alltså den 7 till 11 april. Mottagningarna finns i Älvsjö, Täby, Solna och i Stockholms innerstad och är öppna för personer som är födda 1946 eller tidigare. Tider bokas via appen Alltid Öppet och för bokning behövs Bank-id. Du som inte kan boka digitalt kan ringa din vårdcentral för att få hjälp att boka tid på din vårdcentral.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm behåller starkt kreditbetyg

  Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's den 2 april.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Ny organisation stärker det regionala utvecklingsarbetet

  Från den 1 april organiseras Region Stockholms arbete med regional utveckling genom att regionledningskontoret och tillväxt- och regionplaneförvaltningen slås samman och bildar en gemensam förvaltning. Regionledningskontoret kommer att ge förvaltningsstöd till regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Den 1 juli inrättas en ny nämnd för klimat- och hållbarhet som även den kommer att stödjas av regionledningskontoret. 

  Regional utvecklingHållbarhet
 • 30-dagarsbiljetten görs tillgänglig i SL-appen

  Biljettutbudet i SL-appen utökas nu med 7-dagars- och 30-dagarsbiljetten så att även de som reser mer regelbundet kan börja köpa sin biljett i mobilen.

  Kollektivtrafik
 • Nu går Region Stockholm vidare med vaccinering i fas 2 – fokus på 75-plus

  Region Stockholm går vidare i fas 2 och går successivt över till att vaccinera personer födda 1946 eller tidigare. Med start i vecka 13 och ett antal veckor framåt skickas ett brev med erbjudande om vaccination mot covid-19 för personer 75 år och äldre i Region Stockholm. I brevet framgår hur bokningen ska gå till och att vaccinationen genomförs på mottagarens ordinarie vårdcentral alternativt vid någon de vaccinationsmottagningar som nu vaccinerar mot covid-19.

  Hälso- och sjukvård
 • Klart med vd för Film Stockholm AB

  Vd för Film Stockholm AB blir Kristina Colliander. Hon kommer närmast från Svenska Filminstitutet där hon är chef för avdelningen Filmstöd. Kristina har en gedigen och mångårig chefserfarenhet från olika delar av film och TV-sektorn. Kristina börjar sitt uppdrag den 2 augusti.

  KulturOrganisation och styrning
 • Glad hemmapåsk önskar Region Stockholm

  Fira påsken hemma i år. Då minskar du risken att själv bli smittad och att smitta andra. Det är budskapet i Region Stockholms påskkampanj.

  Hälso- och sjukvård
 • Hur kan Stockholmsregionen utvecklas i spåren av Covid?

  Företrädare från regionen, kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället samlas idag på ett webbinarium lett av tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd, Gustav Hemming och landshövding Sven-Erik Österberg för att tillsammans ta krafttag som stärker Stockholmsregionens förutsättningar efter pandemin.

  Regional utveckling