Budget 2023: Budgeten i siffror

 • Budgeten uppgår till 120 miljarder kronor 2023. Det vill säga, så stora är de totala budgeterade intäkterna.
 • Det budgeterade resultatet är -3,5 miljarder kronor 2023. För det negativa resultatet åberopas synnerliga skäl med anledning av tillfälligt kraftigt högre pensionskostnader.
 • Skatten är oförändrad på 12,08 kronor per intjänad hundralapp.
 • Nämnderna tillförs totalt 89,6 miljarder kronor i anslag 2023, vilket är en ökning med 4,5 procent.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken är oförändrade, 970 kronor för ett 30-dagarskort. Rabatterat pris är 650 kronor, det gäller både SL och Waxholmsbolaget.
 • Investeringsutrymmet för 2023 uppgår till 18,9 miljarder kronor varav 73 procent utgörs av investeringar i kollektivtrafik.
 • Investeringsplanen omfattar totalt cirka 127 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

Anslag till nämnderna

 • Anslagen till nämnder är 89,6 miljarder kronor 2023, vilket är en ökning med 4,5 procent.
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens anslag är 61,1 miljarder kronor
 • Anslaget till primärvårdsnämnden är 12,7 miljarder kronor
 • Patientnämndens anslag är 34 miljoner kronor
 • Trafiknämndens anslag är 12,3 miljarder kronor, varav anslaget till färdtjänstverksamheten är 1,2 miljarder kronor
 • Anslaget till regionstyrelsen är 2,75 miljarder kronor
 • Anslaget till kulturnämnden är 568 miljoner kronor
 • Anslaget till klimat- och regionutvecklingsnämnden är 187 miljoner kronor

(Inget anslag ges till fastighets‐ och servicenämnden som ansvarar för sina intäkter på affärsmässiga grunder genom avtal med de som använder nämndens tjänster.)

Siffrorna är hämtade från Budget 2023 för Region Stockholm. Senare beslut av regionfullmäktige kan innebära att enskilda anslag eller andra belopp justeras.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera