Budget 2023: Arbetsmiljösatsningen inom förlossningsvården fortsätter 2023

Under nästa år kommer förlossningssatsningen kring medarbetarnas arbetsmiljö att fortsätta och fördjupas. Medarbetarnas idéer och förslag är fortsatt viktiga inslag i utvecklingsarbetet framåt. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december. 

Programmet omfattar idag åtta punkter med fokus på att ge bättre förutsättningar för nya arbetssätt och ökad grundbemanning. Ett tätare samarbete har kommit till mellan de sex förlossningsklinikerna, för att stärka den gemensamma förmågan att erbjuda plats till de födande, inte minst inför semestertider och storhelger. Den nya förlossningskliniken på S:t Görans sjukhus planeras att öppna den 1 april 2023. Kliniken blir den sjunde förlossningskliniken i länet, och den kommer att ingå i det tätare samarbetet mellan klinikerna. Jul- och nyårsplaneringen för förlossningsvården pågår också enligt plan, med tätare dialog inom samarbetet under storhelgen.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter