Budget 2023: Kultur - regional samverkan för ett stärkt och fritt kulturliv

Jämlik tillgång till kultur i länet är en central fråga för Region Stockholms kulturpolitik. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december.

Fri kultur är en av demokratins hörnstenar, politiken ska stödja kulturen men ska fortsatt hålla fast vid principen om en ”armlängds avstånd”.

Region Stockholm ska göra det möjligt för fler barn och unga att delta i kulturaktiviteter och därmed kunna öka intresset för kultur. En särskild plan för läs- och skrivfrämjande har tagits fram för att komplettera den regionala biblioteksplanen där läsfrämjande är ett prioriterat område. Under 2023 ska kulturnämnden genom Regionbiblioteket utöka stödet till länets kommuner för att genomföra insatser som främjar skrivande.

Folkbildning är en vital del av demokratin och ska drivas i enlighet med den beslutade folkbilningsstrategin i dialog med relevanta parter och aktörer i länet. Därtill ska Region Stockholm undersöka hur folkbildningens förutsättningar i länet kan stärkas ytterligare.

Fler nyheter