Ny webbutbildning stärker länets biografer

Visar du film i Stockholms län? Nu har Region Stockholm tillsammans med Riksföreningen Biograferna tagit fram en webbutbildning för biografmaskinister.

För att Stockholms län ska ha en bred infrastruktur av platser där människor kan se och visa film, stöttar filmkonsulenterna i Region Stockholm aktörer som visar och sprider film.

Biograferna behöver biografmaskinister som är utbildade i att visa film. Därför har Region Stockholm tillsammans med Riksföreningen Biograferna tagit fram en webbutbildning för biografmaskinister. Kursen är den första webbutbildning som riktar sig direkt till biografer och syftar till att öka den tekniska kompetensen och i förlängningen stärka biografernas arrangörskap. 

– Sedan biografernas övergång till digital projektion omkring år 2013 har en sammanhållen utbildning för biografmaskinister saknats. Det har urholkat den tekniska kompetensen för att visa film, säger Ulf Slotte, filmkonsulent på Region Stockholms kulturförvaltning.

I samverkan med Riksföreningen Biograferna, en ideell förening som samlar Sveriges fristående och föreningsdrivna biografer, har Region Stockholm projektlett utvecklingen av utbildningen som nu lanseras på Riksföreningen Biografernas webbplats. Utbildningen är kostnadsfri för biografer i Stockholms län då Region Stockholm också har bidragit med stöd till utvecklingen.

– Region Stockholm har sedan 2015 löpande arrangerat utbildningar för biografpersonal, därför att vi ser att det gör skillnad både för publiken men också för biografernas långsiktiga utveckling. Den nya webbutbildningen kommer att komplettera våra befintliga utbildningar men innebär också att vi sätter en ny ribba för den lägsta kompetensnivån på länets biografer, fortsätter Ulf.

Den tekniska plattform som har tagits fram för utbildningen erbjuder också stora möjligheter att fortsätta utveckla webbutbildningar för landets biografer.

Du hittar utbildningen på Riksföreningen Biografernas webbplats

Så stöttar vi visning och spridning av film

Filmkonsulenterna i Region Stockholm arbetar främjande inom områdena filmverksamhet för barn och unga samt visning och spridning av film. Vi har utvecklingsuppdrag för att stärka filmområdet i hela Stockholms län och stödjer nya och etablerade arrangörer och aktörer inom filmområdet.

Läs mer om film i länet på filmkonsulenternas sidor

Se vinjettfilm för webbutbildningen

Fler nyheter