Filmhandledning: Tala film – Tala liv UNG

Vill du leda filmsamtal tillsammans med barn och unga? Tala film – Tala liv UNG är för dig som arrangerar filmvisningar för barn och unga eller som vill leda ett fördjupat filmsamtal inom exempelvis skola, bibliotek, fritidsgård eller kulturskola.

Tala film – Tala liv UNG guidar dig i existentiella och trygga samtal utifrån en filmupplevelse. Filmhandledningen är framtagen av Sensus i samarbete med Region Stockholm.

Varför ska vi prata om film?

Att samtala och reflektera över en filmupplevelse är en viktig del när barn och unga möter film som konstform. Det kan bidra till ökad filmkunnighet, men också till möjlighet att sätta ord på de tankar och känslor som en filmvisning skapar samt lyssna på varandras upplevelser.

Hur kan materialet användas?

Handledningen kan användas efter exempelvis en skolbiovisning eller en filmvisning i klassrum eller bibliotek. Den kan användas av dig som är bibliotekarie eller filmpedagog och vill få förslag på hur man kan leda ett filmsamtal. Eller av dig som är lärare och vill ha ett fördjupat samtal tillsammans med dina elever. Materialet passar bra att använda för samtal med barn från cirka 10 år.

Filmhandledning går att ladda ned som PDF eller beställas i tryckt format via våra filmkonsulenter.

Ladda ner filmhandledningen Tala film – Tala liv UNG

Utöver filmhandledningen finns en bilaga med pedagogiska tips och metoder för att skapa goda möten på lika villkor.

Ladda ner bilagan till Tala film – Tala liv UNG

Ladda ner Tala film – Tala liv VUXEN

Filmhandledningen Tala film – Tala liv UNG är baserad på en modell som Sensus tidigare tagits för att leda filmsamtal tillsammans med vuxna och unga vuxna. Originalmaterialet Tala film – Tala liv VUXEN är författat av Ylva Leitzinger och Annika Broman.

Ladda ner filmhandledningen Tala film – Tala liv VUXEN

  • Senast granskad: 27 oktober 2023