Förmåner på trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen erbjuder alla medarbetare både förmåner och mervärden, exempelvis lunchsubvention, årsbiljetter till SL-trafiken, flexibla arbetstider, löneväxling och friskvårdsbidrag.

Distansarbete och flexibilitet

Vi erbjuder möjlighet till distansarbete upp till 50 % och flexibla arbetstider i nästan alla delar av vår verksamhet. Flextid innebär att självständigt kunna planera och styra sin arbetstid. Det innebär att du kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen. Vi har en arbetsvecka på 39,5 timmar per helgfri vecka och erbjuder halvdagar och klämdagar.

Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö där du väljer vilken miljö som passar dig. Vi använder verktyg och digitala lösningar som bidrar till att det är enkelt arbeta på distans.

Det är viktigt att din arbetsplats också på distans är ergonomisk och anpassad utifrån dina behov. Vi tillhandhåller därför IT-utrustning och du kan få bidrag för att anpassa din hemarbetsplats.

Utvecklingsmöjligheter

Vi är en stor organisation med många olika ansvarsområden. Det finns stora möjligheter att röra sig inom olika roller och uppgifter. Du kan också välja att fördjupa din kompetens inom den egna rollen. Det kan vara lärande genom nätverk, deltagande i projektgrupper samt utökat ansvar. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, seminarier och interna och externa utbildningar.

Friskvård och hälsa

Friskvårdsbidrag

Vi erbjuder alla medarbetare med månadslön ett friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år. Vi arrangerar varje termin även en rad olika friskvårdsaktiviteter för att främja både fysisk och psykosocial hälsa med fokus på ett hållbart arbetsliv.

Trygghet

Pension

Som anställd hos oss har du rätt till tjänstepension enligt kollektivavtal. Du får 6 % av din pensionsgrundande årslön att placera hos valfritt försäkringsbolag.

Vi erbjuder löneväxling. Du har möjlighet att omvandla din lön för extra avsättning till den kompletterande ålderspensionen. Utöver det belopp du löneväxlar får du ett premietillägg på 7 procent.

Föräldraledighet

För att underlätta föräldraledighet betalar vi en kompletterande ersättning, så kallat föräldrapenningtillägg. Det gäller dig som varit anställt minst 180 dagar innan du går på föräldraledighet. Du får 10 procent av lönebortfallet under 180 dagar och som längst till dess att barnet fyller två år.


Du får också en extra ersättning, så kallad föräldralön. Ersättningen fyller ut skillnaden mellan det högsta beloppet för föräldrapenning och 77,6 procent av lönebortfallet. Utfyllnaden ges under högst 270 dagar per födsel.

Kollektivavtalsförsäkringar

Genom din anställning hos oss omfattas du av olika kollektivavtalade försäkringar. Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall.

Vid sjukdom

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av lönebortfallet till och med 90:e dagen i sjukperioden.

Vi ersätter kostnader för läkarvård upp till högkostnadsskyddet.

Förmåner

Årsbiljett SL-trafiken

Kollektivtrafikresan är en uppskattad personalförmån hos oss. Vi erbjuder upp till två årsbiljetter till SL-trafiken. Förmånsvärdet för 2023 är 849 kr/mån per årsbiljett. Oavsett hur du reser med oss, så åker du miljövänligt.

Lunch

Vi erbjuder en subventionerad lunchförmån genom Edenred. Kortet gäller på de flesta restauranger, caféer och livsmedelsbutiker.

Semesterdagar

Hos oss får du minst 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 får du 31 dagar, och vid 50 år får du 32 dagar. Semesteråret är 1 januari – 31 december vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

  • Senast granskad: 16 februari 2024