Undersköterskor får skyddad yrkestitel

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att stärka kvalitén och säkerheten inom hälso- och sjukvården har riksdagen beslutat att undersköterskor ska få en skyddad yrkestitel. Det innebär att den som är undersköterska idag kommer att behöva ha ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska. Beslutet börjar gälla den första juli 2023.

Riksdagens beslut tydliggör den kompetens som undersköterskor ska ha, vilket ska bidra till en tryggare vård samt underlätta för arbetsgivare att leda och planera verksamheten. Den skyddade yrkestiteln säkerställer även att yrkestiteln betyder samma sak i hela landet.

För den som idag har en tillsvidareanställning som undersköterska finns särskilda övergångsbestämmelser:

  • För att behålla titeln undersköterska behöver man ansöka om bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen under perioden 1 juli 2023 och fram till 30 juni 2033.
  • Man har rätt att arbeta som undersköterska i tio år utan bevis, men efter den 30 juni 2033 kommer det att krävas bevis.

Formella kompetenskrav för yrkestiteln undersköterska

Kraven för att få använda skyddad yrkestiteln undersköterska kommer att utgå från det nya utbildningsinnehållet i vård- och omsorgsprogrammet samt äldre utbildningar som motsvarar kurserna i det nuvarande vård- och omsorgsprogrammet.

Det är Socialstyrelsen som kommer att ange riktlinjer och utfärda bevis. Alla undersköterskor kommer behöva ansöka om bevis hos Socialstyrelsen.

De formella kompetenskrav som finns i Region Stockholms kompetensstege för undersköterskor förväntas överensstämma med de kommande formella kompetenskraven för den skyddade yrkestiteln.

Region Stockholm erbjuder sina medarbetare validering

Medarbetare i Region Stockholm som har gymnasial utbildningsbakgrund motsvarande undersköterska, skötare, ambulanssjukvårdare och barnsköterska som inte uppfyller de formella kompetenskraven i regionens kompetensstege för undersköterskor, kommer att bli erbjudna att delta i en validering av formell kompetens mot betyg.  

Under valideringen kartlägger och värderar man medarbetarens kompetens och erfarenhet inom yrket och jämför dem mot dagens gymnasiala vård och omsorgskurser. Saknar medarbetaren kunskaper som kan valideras så erbjuds medarbetaren att studera på distans för att få betyg.

Med hjälp av validering och eventuella studier kan medarbetaren införskaffa formell kompetens, placeras i kompetensstegen för undersköterskor samt ansöka om bevis för skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen.

Se film med Alice Kodershah, undersköterska, som berättar om sin erfarenhet av att validera sina betyg 

Se film med Jessica Widegre, omvårdschef, som berättar om sin erfarenhet av medarbetare som validerat sina betyg

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?