Undersköterskor får skyddad yrkestitel

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

För att stärka kvalitén och säkerheten inom hälso- och sjukvården har riksdagen beslutat att undersköterskor ska få en skyddad yrkestitel. Det innebär att du som är undersköterska idag kommer att behöva ha ett bevis för att ha rätt att använda titeln undersköterska. Beslutet börjar gälla den första juli 2023.

Riksdagens beslut tydliggör den kompetens som undersköterskor ska ha, vilket ska bidra till en tryggare vård samt underlätta för arbetsgivare att leda och planera verksamheten. Den skyddade yrkestiteln säkerställer även att yrkestiteln betyder samma sak i hela landet.

För den som idag har en tillsvidareanställning som undersköterska finns särskilda övergångsbestämmelser:

  • För att behålla titeln undersköterska behöver man ansöka om bevis för skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen under perioden 1 juli 2023 och fram till 30 juni 2033.
  • Man har rätt att arbeta som undersköterska i tio år utan bevis, men efter den 30 juni 2033 kommer det att krävas bevis.

Riktlinjer för yrkestiteln undersköterska

Det är Socialstyrelsen som anger riktlinjer och utfärdar bevis. Alla undersköterskor behöver ansöka om bevis hos Socialstyrelsen.

Se riktlinjerna för yrkestiteln undersköterska på Socialstyrelsens webbplats

Region Stockholm erbjuder sina medarbetare validering

Du som är tillsvidareanställd med utbildningsbakgrund inom vård och omsorg likt undersköterskan och som saknar betyg motsvarande Socialstyrelsens krav för skyddad yrkestitel undersköterska, har möjlighet att delta i projekt Validering av undersköterskors formella kompetens.

Se film med Alice Kodershah, undersköterska, som berättar om sin erfarenhet av att validera sina betyg 

Se film med Jessica Widegren, omvårdschef, som berättar om sin erfarenhet av medarbetare som validerat sina betyg

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?