Har du synpunkter eller klagomål?

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med vården du fått eller tycker att det skett något felaktigt. Dina synpunkter kan gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Det gäller också tandvård.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

Lämna synpunkter till mottagningen

I Stockholms län kan du kontakta mottagningen genom att ringa eller skriva brev.

Du kan också lämna dina synpunkter till mottagningen genom att logga in på 1177.se.

 1. Logga in på 1177.se
 2. Leta fram rubriken "Regionen rekommenderar"
 3. Klicka på länken ”Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare”
 4. Fyll i formuläret

Lämna synpunkter via patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i Stockholm om du vill ha stöd när du lämnar synpunkter eller vill klaga på vården. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter. Det finns olika sätt att kontakta patientnämnden:

 • Logga in på 1177.se och leta upp rubriken ”Regionen rekommenderar”, välj "Lämna synpunkter och klagomål hos patientnämnden".
  Logga in på 1177.se
 • Ring 08-123 467 00 måndag-torsdag kl. 9.00-12.00. Du kan vara anonym.
 • Skicka dina kontaktuppgifter via ett formulär på patientnämndens sida. Då blir du kontaktad av en handläggare.
  Lämna klagomål och synpunkter på vården hos patientnämnden
 • Skicka ett brev till patientnämndens förvaltning, Box 30198, 104 25 Stockholm. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.
 • Skicka e-post till registrator.pan@regionstockholm.se
  Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig. Skicka inga konfidentiella uppgifter med e-post!

Mer om att lämna synpunkter

Om du inte är nöjd med vården på 1177.se

 • Senast granskad: 1 november 2023