Patientsäker vård

Patientsäkerhet handlar om att du som patient får den vård du behöver i en trygg vårdmiljö. Genom att vårdgivarna använder kunskapsbaserade metoder, följer uppsatta riktlinjer och har bra kommunikation med patienten minimeras risken för vårdskador.

Vårdgivarna ansvarar för att den vård du erbjuds är säker och att uppsatta regler och riktlinjer följs. Vårdgivarnas ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen.

Om patientsäkerhetslagen på Socialstyrelsens webbsida

Exempel på insatser för patientsäkerhet

  • Basala hygienrutiner följs när patienter undersöks, vårdas eller behandlas för att minska smittspridning.
  • Antibiotika används bara när det verkligen gör nytta.
  • Vården utformas och genomförs i samråd med patienten.

Årlig rapport om patientsäkerhetsarbetet

Region Stockholm arbetar mycket med patientsäkerhet. En övergripande bild av arbetet med patientsäkerheten finns i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Rapport: Patientsäkerhetsberättelse Region Stockholm

Kontakt

Vill du komma i kontakt med dem som arbetar med patientsäkerhetsfrågor i Region Stockholm kan du mejla till:  patientarendenHSF.hsf@regionstockholm.se  

  • Senast granskad: 1 november 2023