Patientens delaktighet

Är du sjuk och besöker vården ofta kan du få hjälp genom en fast vårdkontakt. Du som patient och dina anhöriga kan tillsammans komma överens med din vårdgivare om vårdplanering och anpassningar av din vård. 

Den fasta vårdkontakten är din kontaktperson som ska bidra till samordning, kontinuitet och tillgänglighet i vården. Vårdkontakten är en person som är delaktig i din vård och behandling.

Patientkontrakt är en överenskommelse mellan dig som patient och din fasta vårdkontakt. Kontraktet ska beskriva vårdplanering, kontaktvägar och anpassningar till dina önskemål och förutsättningar.

Fast vårdkontakt, din hjälp i vård och omsorg - 1177.se

  • Senast granskad: 1 november 2023