Regionråd

Regionrådet ansvarar för att olika frågor bereds och tas upp för beslut i olika politiska organ. De är nominerade av respektive parti och valda av regionfullmäktige. 

Regionråd ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för Region Stockholm. Inom Region Stockholm finns det 14 regionråd. De blir nominerade av respektive parti och formellt valda av regionfullmäktige. Regionråden bildar regionsrådsberedningen, som lägger fram förslag till beslut till regionstyrelsen.

Innehåll