Så används dina skattepengar

Alla invånare i länet betalar skatt till Region Stockholm. Intäkterna från skatten finansierar hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och en hållbar utveckling av hela Stockholms län.

Du som arbetar och har beskattningsbar inkomst i Stockholms län betalar 12,38 kronor per intjänad hundralapp varje månad till Region Stockholm.

På våra ekonomi- och budgetsidor kan du läsa mer om hur dina skattepengar används.

Till sidan "Så används dina skattepengar"

  • Senast granskad: 23 oktober 2023