Bild på Anna Sehlin

Anna Sehlin (V)

Parti: Vänsterpartiet (V)

Kontakta Anna Sehlin

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionstyrelsens infrastruktur- och regionplaneringsutskott
Ledamot
Regionstyrelsens arbetsutskott
Ledamot
Regionstyrelsen
Ledamot
Landstingshuset i Stockholm AB
Ledamot
Regionfullmäktige
Ledamot
Krisledningsnämnd
Ledamot
Regionråd
Oppositionsregionråd
Regionstyrelsens personal- och produktionsutskott
Ledamot
Trafiknämnden
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023