Porträttbild

Christine Lorne (C)

Parti: Centerpartiet (C)

Kontakta Christine Lorne

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Primärvårdsnämnden
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden
1:e vice ordförande
Regionstyrelsens personal- och produktionsutskott
Ersättare
Landstingshuset i Stockholm AB
Suppleant
Krisledningsnämnd
Ledamot
Regionstyrelsen
Ledamot
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Ersättare
Regionfullmäktige
Ledamot
Regionråd
Regionråd
  • Senast granskad: 12 september 2023