Bild på förtroendevald

Märta Martin-Åkesson (C)

Parti: Centerpartiet (C)

Kontakta Märta Martin-Åkesson

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Klimat- och regionutvecklingsnämnden
Ledamot
Regionstyrelsens miljö- och hållbarhetsberedning
Ordförande
  • Senast granskad: 12 september 2023