Axel Conradi (M)

Parti: Moderata samlingspartiet (M)

Kontakta Axel Conradi

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2:e vice ordförande
Regionstyrelsen
Ledamot
Regionfullmäktige
Ersättare
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ledamot
Krisledningsnämnd
Ledamot
Regionråd
Oppositionsregionråd
  • Senast granskad: 12 september 2023