Bild på Talla Alkurdi

Talla Alkurdi (S)

Parti: Socialdemokraterna (S)

Kontakta Talla Alkurdi

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Aktuella uppdrag

Regionfullmäktige
Ledamot
Landstingshuset i Stockholm AB
Suppleant
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ordförande
Regionstyrelsen
Ledamot
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Ordförande
Regionråd
Regionråd
Regionstyrelsens personal- och produktionsutskott
Ersättare
Regionstyrelsens arbetsutskott
Ledamot
Krisledningsnämnd
Ledamot
  • Senast granskad: 12 september 2023