Cykling

Att cykla är effektivt, hälsosamt och miljövänligt. Vi arbetar för att det ska bli lättare att cykla i hela Stockholmsregionen.

För att det ska vara enkelt att välja cykeln behöver cykelvägarna utvecklas i hela länet. Både med bättre förbindelser över kommungränserna och med bättre kopplingar till kollektivtrafiken.

På kort sikt är målsättningen att två av tio resor ska göras med cykel år 2030. Så här långt är 200 kilometer av det regionala cykelnätet färdigställt och när det är fullt utbyggt kommer det att omfatta 800 kilometer.

Här kan du läs mer om arbetet med den regionala cykelplanen

Regionalt cykelkansli

Vårt cykelkansli arbetar tillsammans med länets kommuner och Trafikverket för att förverkliga den regionala cykelplanen. Kansliet är också en plattform för samverkan och bidrar med kunskap inom cykelområdet. 

Kontakta oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Agnes Landefjord
Cykelstrateg
Telefon: 08-123 144 20
E-post: Agnes Landefjord

Ulf Eriksson
Cykelstrateg
Telefon: 08-123 144 69
E-post: Ulf Eriksson

 • Senast granskad: 2 juli 2024

Du kanske också är intresserad av

 • Regional cykelplan

  I den regionala cykelplanen kan du läsa om hur vi skapar förutsättningar för att fler ska kunna cykla i hela länet.
 • Cykelbokslut

  Cykelbokslutet beskriver genomförandet av den regionala cykelplanen och presenteras en gång per år.
 • Cykelstudier

  Studier som lyfter regionala cykelfrågor ur olika perspektiv.
 • Strategisk utbyggnad av cykelvägar

  Den 2 september cyklade politiker och tjänstepersoner delar av ett cykelstråk mellan Norrtull-Häggvik, som har prioriterats för utbyggnad.
 • Järfälla kommun får cykelpriset 2023

  Järfälla kommun tilldelas priset ”Årets cykelprestation 2023” för ett långsiktigt och ambitiöst arbete med att främja ökad cykling.