Nyheter

 • Hitta ditt framtida jobb på mässan Bazaren

  Den 22–23 februari kan den som vill stärka sin position på arbetsmarknaden besöka Stockholm Waterfront Congress Centre. Då är det nämligen dags för Bazaren, Sveriges största jobb- och utbildningsmässa som varje år lockar drygt 12 000 besökare.

  Regional utveckling
 • Ny bok ska inspirera till skrivande

  Regionbibliotek Stockholm lanserar nu en inspirations- och metodbok som riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek och som är intresserad av skrivande.  

  BibliotekKultur
 • Gyllene Äpplets pristagare 2023

  Ett samarbetsinriktat och närvarande ledarskap i en växande verksamhet i förändring, samt utveckling av kunskap när det gäller vård av svårt sjuka barn. Det är två insatser som nu belönas med 2023 års Gyllene Äpple.

  Hälso- och sjukvård
 • Ukrainska företagare i Sverige för unik konferens

  Nu breddar Region Stockholm stödet till Ukraina. Den 15 och 16 februari står regionen värd för en konferens där ukrainska företagare får träffa svenska motsvarigheter samt andra aktörer. Syftet är att hitta nya sätt att stötta landets näringsliv.

  Forskning och innovation
 • Ny bok sammanfattar forskning om biblioteksverksamhet för barn

  Barn och unga är en prioriterad målgrupp för folkbiblioteken. En ny forskningsöversikt sammanställd av Regionbibliotek Stockholm sammanfattar de senaste årens forskning om biblioteksverksamhet för och med barn och unga.

  Bibliotek
 • Saltsjöbanan öppnar med etappvis trafikstart under 2024

  SL arbetar för att återuppta tågtrafiken på Saltsjöbanan, med mål att starta mellan Fisksätra och Saltsjöbaden/Solsidan under våren 2024. Busslinjerna 25M och 26M fortsätter att köra även efter tågtrafikens start. 

  Kollektivtrafik
 • Förenklad styrning föreslås för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård

  För att förenkla styrningen av den vård som drivs i Region Stockholms regi och för att stärka samverkan mellan akutsjukhusen föreslår Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet flera förändringar. De akutsjukhus som idag är aktiebolag föreslås i stället bli förvaltningar under en ny nämnd. Även bolaget Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) föreslås bli förvaltning, men med en senarelagd tidplan. Omställningen från bolag till förvaltning innebär förenklingar och ökad tydlighet i styrningen. Ärendet kommer att behandlas av regionstyrelsen den 20 februari.

  Hälso- och sjukvård
 • Nybörjarkurs för biografmaskinister

  Vill du lära dig att visa film på biograf? Eller vill du fördjupa dina kunskaper? Anmäl dig till Region Stockholms nybörjarkurs för biografmaskinister.

  KulturArrangera kultur
 • Skrivtävling för unga i sommar

  I sommar arrangerar Regionbibliotek Stockholm en skrivtävling för unga i åldrarna 14-21 år i samarbete med tidskriften ponton. 

  Bibliotek
 • Nu fördelas Projektstöd till 62 av länets kulturaktörer

  Intresset för att söka Projektstöd i första omgången för 2024 har varit stort och antalet ansökningar ökade med 43 % jämfört med föregående år. Nu fördelas stöd till 62 olika kulturprojekt.

  KulturStöd
 • Nära till hjälp vid förlossningsrädsla

  Alla blivande mammor i Stockholms län med måttlig förlossningsrädsla kan få stödsamtal på en barnmorskemottagning. Det är ett sätt att erbjuda hjälp nära den gravida. Hittills har över 120 samtalsbarnmorskor utbildats. 

  Hälso- och sjukvård
 • Flest antal konkurser i Stockholms län sen 90-talet

  2023 var ett tufft år för många svenska företag. Totalt gick 3106 företag i konkurs i Stockholms län under fjolåret, vilket är den högsta siffran sedan 1997. Det visar Region Stockholms nya rapport Läget i Stockholms län.

  Regional utveckling