Vårdförbundets strejk riskerar liv och hälsa

Vårdförbundets strejkvarsel innebär mycket allvarliga konsekvenser för hälso- och sjukvården i Region Stockholm. En strejk kommer att drabba stora grupper av patienter som till exempel cancerpatienter och hjärtpatienter.

Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk i fem regioner, varav en är Region Stockholm, från och med den 4 juni klockan 11.00. I Region Stockholm berörs Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Det är ett antal enheter på respektive sjukhus som berörs av varslet. Blir strejken verklighet kommer den ganska snart att påverka vården inom hela regionen. De verksamheter som tas ut i strejk är bland annat sådana där väldigt sköra patienter riskerar att drabbas. Region Stockholm bedömer att vården inte kommer att kunna bedrivas på ett sätt som är säkert för patienterna om strejken genomförs.

– En strejk under sommaren kommer att riskera liv och hälsa för våra patienter. Jag ser med mycket oro och allvar på detta. Strejken kommer att drabba stora grupper av patienter, det handlar om cancerpatienter, hjärtpatienter och personer som är i behov av akut vård, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

– Just nu arbetar vi med att analysera konsekvenserna och vidta åtgärder för att patienterna ska drabbas i så liten utsträckning som möjligt. Vi samarbetar inom regionen och gör allt vi kan för att lösa denna samhällsfarliga situation. Vårt fokus är värna patienterna och att upprätthålla akut vård och annan vård som inte kan vänta.

– Läget blir extra ansträngt eftersom vi redan har en pågående blockad där Vårdförbundets medlemmar inte jobbar mertid eller övertid och parallellt med det kommer vi ha lägre bemanning på grund av att det är sommar. Blir det strejk kommer vi att behöva se över semestrarna för våra medarbetare.

Sjukvårdens högsta chefer i regionen samt regionens chefläkare och HR-ledning träffas dagligen för att analysera läget, styra de gemensamma resurserna och vidta nödvändiga åtgärder. Samordning sker både centralt och lokalt för att möta patienternas behov av vård.

Läs alla våra nyheter om strejkvarslet och den pågående blockaden här

Fakta om den pågående blockaden och strejkvarsel

Vårdförbundet inledde den 25 april konfliktåtgärder, i form av övertids, mertids- och nyanställningsblockad för sina medlemmar efter att man inte kommit överens om ett nytt avtal om löner och villkor med Sveriges kommuner och regioner (SKR/Sobona). Blockaden har försvårat för Region Stockholm att anställa sommarvikarier eller ta in timanställda. Den omfattar alla Vårdförbundets medlemmar i alla nämnder och bolag samt Capio S:t Görans sjukhus, med undantag för Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Tiohundra.

Nu har Vårdförbundet eskalerat stridsåtgärderna och varslat om strejk från den 4 juni klockan 11.00.  Samtidigt hävs nyanställningsblockaden delvis, men blockaden mot övertid och mertid kvarstår.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter