Inför EU-valet: Så fungerar det med reklam i kollektivtrafiken

Den som åker med kollektivtrafiken i Stockholm möter både kommersiell och politisk reklam. Stundande val till Europaparlamentet aktualiserar frågor om vad som gäller för politisk reklam i kollektivtrafiken.

Reklam finns på stationer, hållplatser, fordon och i den övriga kollektivtrafiken. Intäkterna från reklamen använder Region Stockholm för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken. Det är den tredje största inkomstkällan för SL, efter regionbidrag och biljettintäkter.

Den mesta reklamen som syns i SL:s miljöer håller sig långt innanför ramarna för vad som är tillåtet. Men en begränsad del kräver en särskild bedömning och där skiljer sig reglerna för kommersiella och politiska budskap åt.

Kommersiella budskap regleras av Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för kommersiell reklam och politiska budskap bedöms i stället utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, en av demokratins hörnstenar tillika svenska grundlagar.

Över 35 år med politisk reklam i kollektivtrafiken - det här gäller

Reklam för politiska partier är tillåten i kollektivtrafiken sedan 1988. Därför måste Region Stockholm med anledning av den svenska grundlagen behandla alla politiska partier likvärdigt. Det innebär att alla politiska partier har rätt att framföra sina budskap och köpa reklamytor. Budskapen får inte strida mot svensk lag, men det prövas av Justitiekanslern (JK) i efterhand.

Politisk reklam – i korthet

  • Politiska budskap bedöms utifrån tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.
  • Alla politiska partier har rätt att föra ut sina budskap.
  • Det är inte möjligt för Region Stockholm att utesluta partier från möjligheten att köpa reklamytor i SL:s miljöer.
  • Budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag.
  • Det är JK som prövar ifall detta följs.
  • Region Stockholm får inte censurera politiska budskap.
  • I samråd med polisen går det att säga nej till politisk reklam om den bedöms äventyra säkerheten för resenärer eller personal i kollektivtrafiken.

Det gäller för kommersiell reklam

Kommersiella budskap regleras av Internationella Handelskammarens, ICC:s, regler för reklam och marknadskommunikation (Consolidated ICC Code). ICC-koden skyddar konsumenter genom att sätta standarden för hur marknadsförare säkerställer att deras kommunikation är etisk, vederhäftig och laglig.

Kommersiella annonser har vi möjlighet att granska och avvisa i förväg ifall de bedöms bryta mot de regler som gäller. Exempelvis är inte reklam riktad mot barn eller alkoholreklam tillåten. Kommersiell reklam kan även anmälas till Reklamombudsmannen för granskning och tillsyn sker även av Konsumentombudsmannen.

Kontakta trafikförvaltningens presstjänst

För ytterligare information går det att mejla presstjänsten eller ringa 08-123 315 50.  

Om du är privatperson och har frågor ska du ringa SL:s kundtjänst. Du når dem på telefonnummer 08 600 10 00.

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Fler nyheter