Ny poddserie om regional utveckling

Just nu är ett samrådsförslag till ny regional utvecklingsplan ute på remiss. Region Stockholm kompletterar detta med en fördjupande poddserie. 

Poddserien består av fyra avsnitt och tar upp områden som är viktiga för regionens framtida utveckling. I samtalen deltar experter inom respektive fält. De modereras av Cecilia Garme, frilansjournalist med fokus på politik och samhälle.

Avsnitt och ämnen i poddserien:

1. Hur stärker vi samverkan och genomförandekraften?

Avsnittet handlar om vikten av samverkan för att nå gemensamma regionala mål. Anna Zingmark från Länka Consulting och Göran Hallin från Reasonadvise AB pratar om vad samverkan är och hur den kan stärkas.

2. Cirkulärt byggande och planering

Detta avsnitt handlar om byggsektorns miljöpåverkan och behovet av cirkulära lösningar för en hållbar samhällsplanering. Samtal mellan Lise-Lott Larsson Kolessar från White Arkitekter och Thomas Stoll från IVL Svenska Miljöinstitutet.

3. Stockholmsregionens ekonomiska geografi

I avsnittet diskuteras regionens ekonomiska roll och framtida konkurrenskraft. Stockholmsregionen är stark men det är inget som kan tas för givet. Detta är utgångspunkten för samtalet mellan Martin Andersson, professor i industriell ekonomi och Dean för Faculty of Engineering vid Blekinge högskola och Lena Sellgren, chefsekonom och analyschef på Business Sweden.

4. Konsekvenser av inomregionala skillnader

Inom samma region har vi nästan sju års skillnad i livslängd beroende på livsvillkor. Varför och vad innebär det för regionens utveckling? Jonas Lindström, Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete vid Södertörns högskola och Anton Lager, docent i folkhälsovetenskap vid Karolina institutet, diskuterar.

Poddarna hittar du på: regionstockholm.se/rufs2060-podd

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Bakgrundsfakta:

Samrådsförslaget till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är på remiss mellan 10 april och 30 september 2024. Planen handlar hur vi ska leva, verka och bo i framtidens Stockholmsregion. Förslaget utgår från omfattande kunskapsinsamling, analyser, och dialoger med olika aktörer såsom kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och civilsamhälle.

Syftet med samrådet är att samla in ytterligare underlag för att skapa en regional utvecklingsplan som så många aktörer som möjligt har nytta och stöd i. Den nya planen ska presenteras för beslut i maj 2026 och kommer att vara ett långsiktigt planeringsunderlag, med regelbunden översyn varje mandatperiod. Den nuvarande remissrundan avslutas den 30 september 2024.

Läs mer på regionstockholm.se/rufs2060

Fler nyheter