Offentlig konst i kollektivtrafiken

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm ansvarar för den offentliga konsten i kollektivtrafik. Bland annat förvaltar vi den konst som finns i tunnelbanan, där 94 av 100 stationer idag har någon form av konstnärlig gestaltning. Konsten i Stockholms tunnelbana har rönt stor uppmärksamhet internationellt, och kallas ofta för världens längsta konstutställning.

Thorildsplan. Konstnär: Lars Arrhenius. Foto: Markus Hallberg.

Förutom i tunnelbanan finns konst på drygt 20 pendeltågsstationer, flera bussterminaler samt på några av Tvärbanans stationer. Allra nyast är konstverken på pendeltågsstationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan, där sammanlagt 14 konstnärer har gestaltat de olika miljöerna.

Den konstnärliga gestaltningen i kollektivtrafiken kan vara allt från skulpturer, mosaiker och reliefer till målningar, videoverk och fotografi. Förutom fast konst och helhetsgestaltade stationer finns även tillfälliga utställningar i kollektivtrafikens miljöer. Totalt finns konst av cirka 250 konstnärer i kollektivtrafikens miljöer.

Konsten bidrar till en bättre resandemiljö

Konsten på stationerna bidrar till en lugn och trygg miljö, men gör även att resan mellan olika stationer blir något mer än en transport. Konsten ger varje station en egen identitet, underlättar resenärens möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken och bidrar till att skadegörelse och vandalisering minskar.

Trafikmiljön ställer hårda krav på materialval. Konsten ska vara tvättbar, tåla väderomslag och vind och ibland har den även en funktionell roll.

Tillfälliga konstutställningar på sju stationer

På sju tunnelbanestationer växlas konst utmed spårväggarna i ett utställningsformat som kallas Konstväxlingar. Upptäck den tillfälliga konsten på stationerna Fridhemsplan, Gärdet, Mariatorget, Odenplan, Skanstull, Slussen och Zinkensdamm.

I Konstväxlingar visas konst skapad av såväl nya som etablerade konstnärer, svenska och internationella konstnärer. Konsten ska också ha en bredd av olika uttryck som fotografi, rörlig bild, installation, teckning och skulptur.

Kulturförvaltningen ansvarar för urval och produktion av utställningarna i tunnelbanan. Läs mer på sidan om Konstväxlingar.

Nya fasta konstnärliga gestaltningar 

Konstnärerna för de nya stationerna på Blåa och Gula linjen utsågs i en tävling redan 2015. Sedan dess har konstnärerna jobbat tätt tillsammans med arkitekter och ingenjörer för att konsten ska bli en integrerad del av varje station.

Konsten i tunnelbanan fyller flera funktioner. Den är viktig för tillgänglighet och trygghet. Även den som inte är så bra på att läsa eller som har ett extra behov av trygghet genom igenkänning ska klara sig bra i tunnelbanan. Konsten gör också miljön minnesvärd för tillfälliga besökare och – inte minst – intressant att vistas i för dagliga resenärer. Läs mer på nyatunnelbanan.se

Inställda konstvisningar till följd av Corona

SL har under många år erbjudit visningar av konsten i kollektivtrafiken. Med anledning av Covid 19 har visningarna varit inställda en period. Ambitionen är att börja om med konstvisningar igen efter 2023.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?