Rösträtt – Sång på förskolan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Projektet Rösträtt – Sång på förskolan syftar till att utveckla och stimulera barns sång och utgå från barnens förutsättningar så att de får sjunga i tonarter som passar deras röster.

Foto: Kennet Ruona

Rösträtt – Sång på förskolan har som huvudmål att ge förskolepersonal kunskap i hur de kan använda rätt röstläge för små barn och hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Förskolepersonal ska få stöd till att använda sin sångröst på ett lekfullt sätt utan att värdera sin egen röst.

I projektet ingår för närvarande fyra sångcoachprogram i olika genrer, som kan bokas till förskolan. En sångare som även är pedagog sjunger för och med barnen tillsammans med förskolepersonalen, som då kan få inspiration till fortsatt sång med barnen. Programmen är skapade av artisterna i samverkan med Länsmusiken i Stockholm (numera musikkonsulenterna). 

Förskolepersonal i länet erbjuds även fortbildning och material för att stärka barnens sång i den dagliga verksamheten.

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom Regional Musik Sverige. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum och sammanlagt 20 regioner i landet deltar i projektet. I Stockholm inleddes projektet hösten 2020 av Länsmusiken i Stockholm och det pågår aktivt till och med 2023, men har ett långsiktigt syfte. 

Konstnärlig ledare för Rösträtts-projektet i Stockholms län är Karin Westerberg Kindgren. Hon är utbildad sångpedagog vid Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) och undervisar i sång, piano och musikteori. Karin har frilansat som pianist och sångerska i mer än 20 år och bland annat varit pianist och lagledare i Sveriges Televisions Så Ska Det Låta under tre år. Hennes examensarbete under utbildningen handlar om vilka kunskaper den pedagogiska personalen i förskolan har om små barns sångröster och hur de tillämpar denna kunskap i praktiken. Karin brinner för att projektet Rösträtt ska leda till en förändring för både förskolepersonal och barn så att alla får sjunga efter sina fysiska förutsättningar och utveckla sina röster och sitt gehör.

Via länkarna här på sidan kan du boka sångcoacher till förskolan samt fortbildning för förskolepersonal.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?