Subvention för skolbio

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Filmkonsulenterna erbjuder, som en del av sina främjande insatser, möjlighet för skolbioarrangörer att söka subvention för skolbiovisningar.

Arrangerar du skolbioverksamhet i någon av Stockholms läns kommuner? Filmkonsulenterna erbjuder, som en del av sina främjande insatser, möjlighet för skolbioarrangörer att söka subvention för skolbiovisningar som genomförs på biograf för elever i förskolan, grundskolan eller gymnasiet.

Vem kan få skolbiosubvention?

Subventionen riktar sig till dig som arrangerar skolbio i någon av länets kommuner eller som är fristående skolbioarrangör på till exempel en biograf eller festival.

Hur stor är skolbiosubventionen?

Du kan få subvention för 50 procent av filmhyran för skolbiovisningen (filmhyran brukar ligga på cirka 2000 kronor per visning, vilket motsvarar cirka 1000 kronor i subvention per skolbiovisning).  

Kriterier och villkor för skolbiosubventionen:

Du kan få subvention för skolbiovisningar för elever i förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Föreställningarna ska genomföras på biograf under våren 2023.

Beviljade utvecklingsmedel bedöms utifrån de behov och förutsättningar som finns hos varje enskild kommun eller biograf. Vi eftersträvar en jämn fördelning i länet.

Hur söker jag subventionen?

Skolbiosubventionen kan sökas fyra gånger per år genom att fylla i ett webbformulär med uppgifter om de skolbiovisningar du vill söka subvention för. Webbformuläret publiceras på denna sida när ansökan öppnar. Här är de datum som ligger närmast i tid: 

Ansökningsomgång 1 - skolbiosubvention för våren 2024 

Länk till ansökningsformuläret SKOLBIOSUBVENTION VÅREN 2024 (OMGÅNG 1) som öppnas i nytt fönster.

Ansökan öppnar 1 november 2023
Deadline för ansökan 24 november 2023  
Besked 4 december 2023 

Ansökningsomgång 2 – skolbiosubvention för våren 2024

Ansökan öppnar: 10 januari 2024

Deadline för ansökan: 2 februari 2024 

Besked: 12 februari 2024 

Information om nya ansökningsdatum kommer att publiceras på denna webbsida.

Vilka filmtitlar omfattas av skolbiosubventionen?

Du kan få subvention framför allt för det skolbioutbud som presenteras i Kulturkatalogen.

Fördjupad skolbioupplevelse genom filmsamtal

Vi vill uppmuntra dig som arrangerar skolbio att erbjuda eleverna en fördjupad skolbioupplevelse, där filmvisningen kombineras med ett besök av en filmpedagog eller en fortbildning för lärare.

För att främja filmpedagogisk verksamhet kopplad till skolbio, finns det under 2023 möjlighet att ta del av ett tillfälligt utvecklingsmedel. Utvecklingsmedlet omfattar 50 procent av kostnaden för att anlita en filmpedagog. Du kan anmäla intresse för utvecklingsmedel löpande under året, via vårt webbformulär.   
 
Till webbformuläret för utvecklingsmedel för filmsamtal
 
Till mer information om utvecklingsmedel för filmsamtal
 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?