Film

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Filmkonsulenterna i Region Stockholm arbetar främjande inom områdena filmverksamhet för barn och unga samt visning och spridning av film. Vi har utvecklingsuppdrag för att stärka filmområdet i hela Stockholms län och stödjer nya och etablerade arrangörer och aktörer inom filmområdet. Vi är en resurs för dig som visar film, sprider film eller arbetar med film som resurs.

Projektets tidslinje

Så arbetar vi med film i Stockholms län

För att stärka filmverksamhet för barn och unga arbetar filmkonsulenterna konsultativt kring filmpedagogik med länets kommuner och skolor. Vi arbetar nätverkande och kompetensutvecklande tillsammans med områdets aktörer samt synliggör och sprider information om filmpedagogiskt utbud. 

För att Stockholms län ska ha en bred infrastruktur av platser där människor kan se och visa film stöttar filmkonsulenterna kommuner, biografer, distributörer, filmklubbar och andra aktörer som visar och sprider film i hela länet. Vi genomför nätverksträffar, utbildningar, studiebesök och "armkroksresor" för att stärka kompetensen inom visning och spridning av film. Tillsammans med länets visningsaktörer arbetar vi för att en mångfald av berättelser ska nå så många som möjligt på vita duken. 

Filmkonsulenterna arbetar också med att alla elever i Stockholms län ska erbjudas skolbio under sin skoltid. Vi fungerar som en resurs för länets kommuner och andra aktörer som arrangerar skolbio. 

I länet finns också den regionala filmfonden Film Stockholm AB, som har i uppdrag att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling. Bolaget ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad. 

Nyhetsbrev

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?