CirkusMania

Festivalen CirkusMania är Stockholms läns festival för professionell cirkuskonst. Cirkus- och danskonsulenterna i Region Stockholm stödjer festivalen med scenkonststöd och projektstöd.

CirkusMania är en festival som i ett omfattande samarbete når ut brett med cirkus i Stockholmsregionen. Arrangörer anmäler föreställningar eller andra evenemang, som tillsammans utgör ett festivalprogram utspritt över länet.

CirkusMania 2022 – Anmälan är öppen

Festivalen beräknas äga rum i feburari 2021. Anmälan är nu öppen fram till 15 oktober 2021. Om du har idéer som du vill diskutera är du välkommen att höra av dig till cirkusmania@subtopia.se.

CirkusMania 2021 – uppskjuten

CirkusMania 2020

I februari 2020 genomförde vi den andra upplagan av CirkusMania. 23 scener presenterade 28 föreställningar för olika åldrar och målgrupper i 11 kommuner runt om i regionen. Festivalen kom nära publiken och överraskade genom att visa vilken spännande, spretig och utvecklad konstform den samtida cirkusen är. Några scener presenterade cirkus för första gången, och festivalen i sin helhet fick en publikbeläggning på fantastiska 89%.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?