Cirkusflätan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Så arbetar vi interregionalt i Cirkusflätan

Region Stockholm ingår i Cirkusflätan, som är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt med medel från Kulturrådet och egna insatser. Målet är att skapa ännu mer samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige. Projektet initierades 2020 av Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Hösten 2022 gick ytterligare fyra regioner med i nätverket: Region Jönköpings län, Region Skåne, Region Värmland och Region Västernorrland.

För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna en gemensam satsning på att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling. Inom projektet har regionerna valt att lyfta tre prioriterade områden, som alla har var sitt råd: 

  • Det pedagogiska perspektivet
  • Utövarperspektivet
  • Arrangörsperspektivet

I varje råd sitter representanter från regionerna i Cirkusflätan. Cirkuskonsulenten i Region Stockholm leder arbetet kring arrangörsperspektivet. 

Mot slutet av projektets tredje år, hösten 2023, ser regionerna över hur de kan arbeta vidare tillsammans för att fortsätta utveckla och skapa hållbara och långsiktiga strukturer för cirkus.

Vill du veta mer om Cirkusflätan går det bra att kontakta cirkuskonsulenten.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?