Cirkusflätan

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Så arbetar vi interregionalt i Cirkusflätan

Region Stockholm ingår i ett treårsprojekt tillsammans med Region Östergötland och Region Västra Götaland, Cirkusflätan, som är ett interregionalt samarbete med medel från Kulturrådet och egna insatser. Målet är att skapa ännu mer samverkan kring cirkusens utveckling i Sverige.

För att ytterligare stärka cirkusen gör regionerna nu en gemensam satsning – för att skapa strukturer för fortsatt arbete och utveckling. Som första del skapas varsitt råd utifrån de tre prioriterade områdena i projektet: 

  • Det pedagogiska perspektivet
  • Utövarperspektivet
  • Arrangörsperspektivet

Cirkuskonsulenten i Region Stockholm leder arbetet kring arrangörsperspektivet – och i varje råd sitter representanter från alla tre regionerna.

Vill du veta mer om Cirkusflätan går det bra att kontakta cirkuskonsulenten.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?