REST - regionalt elförsörjningsforum Stockholms län

Robust elförsörjning är en viktig förutsättning för hela fortsatt tillväxt och klimatomställning i hela Stockholmsregionen.Tillsammans med Länsstyrelsen och ett antal viktiga aktörer har vi startat REST - Regionalt elförsörjningsforum Stockholms län.

Nätverket REST ska i ett första steg ta fram en gemensam lägesbild över elsituationen i Stockholms län och identifiera de insatser som behövs för att säkra länets elförsörjning och möta framtida behov.

I REST ingår, förutom Region Stockholm och Länsstyrelsen, Ellevio, E.ON Energidistribution AB, Energimyndigheten, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution.

Nästa steg är att involvera länets kommuner, företrädare för länets näringsliv och andra viktiga intressenter i det fortsatta arbetet.

Kontakta oss

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Helena Näsström 
Regionplanerare
E-post: helena.nasstrom@regionstockholm.se

Peter Karnung
Regionplanerare
E-post: peter.karnung@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 30 november 2023