Region Stockholms uppdrag och ansvar

Avsluta lättläst Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i Stockholms län ska få bra hälsovård, sjukvård och kollektivtrafik.

Region Stockholm har också ansvar för att det ska finnas fri och tillgänglig kultur i länet.
Vi har också ansvar för regionplanering. Det betyder att vi planerar hur hela länet ska utvecklas i framtiden, till exempel var det ska byggas bostäder och förskolor.

Allt det som Region Stockholm har ansvar för ska vi utföra utan att ha dålig påverkan på miljön.

Många bor i Stockholms län

Stockholms län är stort, från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. I länet bor över 2 miljoner människor i olika kommuner.

I Sverige finns det 20 regioner. Fler och fler människor väljer att bo i Stockholms län.

Det är bra att många vill bo, arbeta och studera här. Men det gör också att Region Stockholm behöver arbeta mycket med att alla ska få bra vård och bra kollektivtrafik även i framtiden.

Mer om vad Region Stockholm gör nu och i framtiden

Kollektivtrafik

Varje dag reser fler än 800 tusen personer med bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana i Stockholms län. Region Stockholm har ansvar för att kollektivtrafiken fungerar bra för alla.

Det är viktigt att Region Stockholm fortsätter att utveckla kollektivtrafiken. Du ska lätt kunna åka till ditt arbete och välja var du vill bo i länet.

Hälsa och vård

Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i länet får den vård de behöver:
hälsovård, sjukvård och tandvård.

I Stockholms län ökar antalet barn och antalet gamla personer. De behöver ofta mer vård än andra grupper.

För att vården ska bli bättre för alla genomför Region Stockholm nu Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Resultatet ska bli mer vård och bättre lokaler.

Ekonomi

De senaste sju åren har Region Stockholm haft bra ekonomi.
Det gör att vi kan investera mer pengar både i vården och i kollektivtrafiken.

Forskning

Region Stockholm medverkar i och ger pengar till forskning i hälso- och sjukvården. Forskningen undersöker hur vi ska utveckla vården och förbättra människors hälsa.

Kultur

En region med mycket kultur lockar till sig folk som vill bo här, och turister och personer som vill investera pengar.

Konst och kultur är också viktigt för att människor ska må bra. Därför ser Region Stockholm till att det finns konst till exempel på sjukhusen och i tunnelbanan.

Region Stockholm ger pengar till olika kulturverksamheter, som till exempel Konserthuset.

Jobba i Region Stockholm

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Drygt 44 tusen personer är anställda av Region Stockholm, till exempel ekonomer, sjuksköterskor och jurister.

Också i framtiden kommer Region Stockholm att behöva medarbetare med rätt utbildning som vill göra sitt bästa för Stockholms län.

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?