Järvaveckan 2024

Region Stockholm medverkar på Järvaveckan för tredje året i rad, i år med fokus på kvinnors hälsa. Välkommen till vårt tält där det bjuds på seminarier, förevisningar och möjlighet att prata med experter inom olika områden som rör hälsa och vård.

Järvaveckan är ett årligt evenemang som syftar till att bygga broar mellan medborgare, myndigheter, politiker, företag och civilsamhälle. Veckan har blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare.

Årets evenemang äger rum onsdag 29 maj – lördag 1 juni kl. 12.00-19.00 på Spånga IP. Region Stockholms informationstält finns på tältplats G07.

Läs om Järvaveckan och hur du hittar hit

Region Stockholms program under Järvaveckan

Varje dag

  • Seminarier med utrymme för att ställa frågor.
  • Förevisningar och möjlighet att prata med experter.
  • Flerspråkiga hälsoinformatörer från Transkulturellt Centrum informerar om hälsa, hälsosamma levnadsvanor och hur vården i Region Stockholm fungerar.
  • Kafé med möjlighet att prata med experter om olika ämnen som rör kvinnors hälsa.
  • Snurra på hälsohjulet och testa dina kunskaper om kvinnors hälsa.

Onsdag 29 maj

12.00-19.00:
Smittskydd Stockholm informerar och svarar på frågor om hur vaccin fungerar och varför det är viktigt att vaccinera sig.

Regionalt Cancercentrum (RCC) berättar om screening, undersökning för att hitta cancer, och varför man vaccinerar mot humant papillomvirus (HPV).

13.00-13.30: Kan man vaccinera sig mot cancer i livmoderhalsen? Vad är egentligen humant papillomvirus, HPV?
Seminarium med Marie Heneby, samordningsbarnmorska för livmoderhalscancerscreeningen, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

15.00-15.30: Lev hälsosamt, lär dig hur mat och fysisk aktivitet påverkar dig
Hälsokommunikatörer från Transkulturellt Centrum berättar, svarar på frågor och leder ett rörelsepass.

17.00-17.30: Varför ska jag vaccinera mig?
Seminarium med Katarina Widgren biträdande smittskyddsläkare och Veronica Woxén, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd Stockholm; Srebrenka Dobric, vaccinsamordnare, läkemedelsenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen;  Fatuma Mohamed, hälsokommunikatör, Transkulturellt Centrum.

Torsdag 30 maj

12.00-19.00:
Amelmottagningen, Södersjukhuset, berättar om vad kvinnlig könsstympning innebär och svarar på frågor.

Närakut Järva och Husby-Akalla vårdcentral informerar, förevisar tester och metoder samt förklarar skillnaden på en närakut och en vårdcentral.

Regionalt Cancercentrum (RCC) berättar om screening, undersökning för att hitta cancer, och varför man vaccinerar mot humant papillomvirus (HPV).

13.00-13.30: Kvinnlig könsstympning: vad är det och vilken hjälp finns att få för den som drabbats?
Seminarium med Cecilia Berger, bitr. överläkare, Amelmottagningen, Södersjukhuset.

15.00-15.30: Lev hälsosamt, lär dig hur mat och fysisk aktivitet påverkar dig
Hälsokommunikatörer från Transkulturellt Centrum berättar, svarar på frågor och leder ett rörelsepass.

17.00-17.30: Psykiska och fysiska konsekvenser av våld i nära relationer.
Seminarium med Sumaya Al-Shakarji, verksamhetschef vid Husby-Akalla vårdcentral och Karin Dahlström, leg. psykolog och doktorand på enheten för våld i nära relationer vid APC (Akademiskt Primärvårdscentrum)

Fredag 31 maj

12.00-19.00:     
Kulturdoula Stockholm informerar om sitt stöd till icke svensktalande gravida och deras familjer i samband med förlossning samt visar handmassage som metod för avslappning. 

Amelmottagningen, Södersjukhuset, informerar om vad kvinnlig könsstympning innebär och svarar på frågor.

Regionalt Cancercentrum (RCC) berättar om screening, undersökning för att hitta cancer, och varför man vaccinerar mot humant papillomvirus (HPV).

13.00-13.30: Att må psykiskt dåligt – vad innebär det och vilken hjälp finns det att få?
Seminarium med Mona Lindqvist, psykolog, specialist i klinisk psykologi, psykoterapihandledare och PhD samt Elisabeth Bakke, socionom och psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi vid Transkulturellt Centrum; Nina Wide, leg. psykolog och Karin Buchanan, specialistläkare i allmänmedicin vid Husby-Akalla vårdcentral.

15.00-15.30: Lev hälsosamt, lär dig hur mat och fysisk aktivitet påverkar dig
Hälsokommunikatörer från Transkulturellt Centrum berättar, svarar på frågor och leder ett rörelsepass.

17.00-17.30: Kvinnlig könsstympning: vad är det och vilken hjälp finns att få för den som drabbats?
Seminarium med Cecilia Berger, bitr. överläkare, Amelmottagningen, Södersjukhuset.

Lördag 1 juni

12.00-19.00:     
Närakut Järva informerar samt förevisar olika tester och metoder.

Kulturdoula Stockholm informerar om sitt stöd till icke svensktalande gravida och deras familjer i samband med förlossning samt visar handmassage som metod för avslappning. 

Regionalt Cancercentrum (RCC) berättar om screening, undersökning för att hitta sjukdom och om vaccinering mot HPV-virus som kan orsaka olika typer av cancer.

13.00-13.30: Varför är amning viktigt för folkhälsa och politik i en föränderlig värld?
Seminarium med Amal Omer-Mohamed-Ahmed-Salim, nutritionist och projektledare, amningsprojektet, mödrahälsovårdsenheten, Region Stockholm.

15.00-15.30: Lev hälsosamt, lär dig hur mat och fysisk aktivitet påverkar dig
Hälsokommunikatörer från Transkulturellt Centrum berättar, svarar på frågor och leder rörelsepass.

Andra verksamheter från Region Stockholm

På området hittar du även representanter från Tobiasregistret, ett antal barnmorskemottagningar,  Folktandvården och regionala filmfonden Film Stockholm.

  • Senast granskad: 23 maj 2024