Nyheter

 • Särskilda regionala rekommendationer upphör

  Region Stockholms särskilda regionala rekommendationer med anledning av covid-19 pandemin gäller till och med 13 juni och upphör därefter. Fortsatt gäller samma nationella rekommendationer som i övriga landet – både för vaccinerade och för dem som ännu inte hunnit få sitt vaccin.

  Hälso- och sjukvård
 • Covidbevis enda säkra möjligheten för resor inom EU

  Vaccinationerna i Stockholms län fortsätter i hög takt och hittills har drygt 1,2 miljoner vaccindoser registrerats. Intresset är stort för både vaccination och för det digitala covidbeviset som kan användas vid resor inom EU från den 1 juli. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för Covidbevis i Sverige och innan detta är klart finns inget intyg som garanterar resor mellan olika länder inom EU.

  Hälso- och sjukvård
 • Ny strategi för näringsliv och tillväxt beslutad

  Stockholmsregionens första strategi för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt har beslutats i regionfullmäktige. Strategin är framtagen i bred förankring tillsammans med många i regionen.

  Regional utveckling
 • Förändringar av Region Stockholms fastighetsbestånd beslutade i fullmäktige

  Vid regionfullmäktiges möte den 8 juni godkändes försäljning av Berga Naturbruksgymnasium, samt en överlåtelse av verksamheten. Försäljningen av Kvarteret Tegelbruket 4 på Kungsholmen där S:t Eriks ögonsjukhus tidigare låg godkändes likaså. Samtidigt klassificeras Norra delen av Sabbatsbergs sjukhusområde och fastigheten Medicinaren 19 intill Karolinska i Huddinge om som en förberedelse för kommande försäljning.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Vinnare av Miljöpriset 2021 utsedda

  Kristina Kinneholm på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vinner årets Miljöpris för sitt innovativa arbete med återvinning på operationssalar.

  Hållbarhet
 • En strategi för en världsledande Life Science-region

  Den nationella Life science-strategin har som mål att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Regionens strategi utgör en viktig del i att förverkliga detta mål och knyter an till det nationella arbetet. 

  Forskning och innovation
 • Ytterligare område över 80 procent vaccinationstäckning i Region Stockholm

  I Region Stockholm har majoriteten av alla stadsdelar och kommuner nått en vaccinationstäckning på över 80 procent med en första dos i gruppen 65-plus. Den senaste stadsdelen att passera 80 procent är Spånga-Tensta och nu är det två områden med en liten bit kvar.

  Hälso- och sjukvård
 • Förslag för permanent basering av ambulanshelikoptern

  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lägger nu fram ett förslag att ambulanshelikoptertjänsten ska ha sin permanenta basering vid Ullna, inom Österåkers kommun. Beslut väntas fattas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 juni.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms tertialrapport 2021

  Region Stockholm redovisar ett resultat per april på -926 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse för perioden jämfört med budget på 134 miljoner kronor. Prognosen i tertialrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till -1 261 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms tertialrapport för 2021. I det ärende som tertialrapporten ingår i, föreslås även att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs ett extra anslag på 500 miljoner kronor 2021 för att finansiera utbetalning av ersättningen för uppskjuten vård.

  Hälso- och sjukvård
 • Utökad vård vid post-covid

  Husläkare och vårdcentraler har ett uppdrag att ta hand om de som drabbas av post-covid. För att stimulera till ett multiprofessionellt omhändertagande införs två nya besökstyper inom primärvården. Det är ”teambesök på egen mottagning” och ”konferens om patient”. Primärvården stärks också genom ett särskilt konsultationsstöd med remissbedömningar samt utrednings- och behandlingsråd från Karolinska Universitetssjukhuset.

  Hälso- och sjukvård
 • Nu kan personer födda 1981 eller tidigare boka vaccinationstid i Region Stockholm

  Idag, torsdagen den 3 juni, öppnar bokningen för personer födda 1981 eller tidigare. För att boka vaccination mot covid-19 via appen Alltid Öppet eller telefontjänsten krävs rätt födelseår. Vaccinationen sker på någon av länets vaccinationsmottagningar. Aktuell lista finns på 1177.se.

  Hälso- och sjukvård
 • Bazaren och Järvaveckan samarbetar för fler unga vuxna i jobb

  Idag öppnar digitala Bazaren Järvaveckan, med en gemensam satsning på att få fler unga vuxna i utbildning och jobb. I kölvattnet av pandemin har arbetslösheten ökat och det har blivit allt svårare för unga vuxna att ta steget in på arbetsmarknaden. Särskilt unga i utsatta områden Region Stockholm vill nu tillsammans med Järvaveckan bidra till att vända utvecklingen.

  Regional utveckling
 • Region Stockholm öppnar sex nya vaccinationsmottagningar

  För att öka tillgängligheten till vaccinationer mot covid-19 öppnar Region Stockholm under vecka 22 sex nya vaccinationsmottagningar – från Märsta och Järfälla i norr via Hötorget i Stockholms innerstad till Södertälje i syd. Totalt kommer det i veckan att finnas 27 vaccinationsmottagningar som vaccinerar mot covid-19. Parallellt vaccineras det också på regionens två vaccinbussar samt vid vårdcentraler och vissa akutsjukhus.

  Hälso- och sjukvård
 • Planera din vaccination mot covid-19 i sommar

  Vaccinet mot covid-19 fördelas efter befolkningen och därför är det viktigt att vaccinera sig i regionen där man är folkbokförd. Region Stockholm rekommenderar nu alla att planera för vaccination under sommaren och vaccinera sig i sin hemmaregion.

  Hälso- och sjukvård
 • Reviderade lokala rekommendationer i Stockholms län

  Regeringen och Folkhälsomyndigheten förändrar från 1 juni viss lagstiftning, inklusive föreskrifter och nationella rekommendationer. Bland annat förändras regler kring inresa till Sverige från EU-länder. Smittskyddsläkaren bedömer därför att det finns ett behov att revidera Smittskydd Stockholms regionala rekommendationer, som är ett regionalt komplement till de nationella rekommendationerna.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholm passerar en miljon givna vaccindoser mot covid-19

  Region Stockholm har nu passerat en miljon givna vaccindoser mot covid-19 samtidigt som över 40 procent av den vuxna befolkningen vaccinerats med minst en vaccindos. Region Stockholm vaccinerar just nu i fas 4 och personer som är födda 1976 och tidigare. Nästa åldersintervall är personer födda 1981 och tidigare.

  Hälso- och sjukvård