Nicole Silverstolpe blir särskild samordnare för Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i ett år. Region Stockholm har sedan inledningen av kriget kontinuerligt arbetat för att stötta och bistå nödställda och drabbade i Ukraina. För att även i fortsättningen hantera insatser, biståndsförfrågningar och andra frågor kopplade till kriget har en särskild samordnare med ansvar för frågorna utsetts. Produktionsdirektör Nicole Silverstolpe får uppdraget enligt ett beslut av ordförande i regionstyrelsen Aida Hadžialić.

Det finns ett enormt behov av hjälp och stöd i Ukraina. Jag tar mig an uppdraget med stor ödmjukhet. Bland annat hoppas jag att vi genom samverkan med andra aktörer och myndigheter kan hitta nya och innovativa sätt att möta de behov som finns, säger Nicole Silverstolpe.  

Stödet till Ukraina från Region Stockholm handlar både om insatser till hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i Ukraina men också att ge vård och stöd till de barn och vuxna som flytt Ukraina och som bor i Stockholms län.  

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter