Newsweek rankar Karolinska som världens sjätte bästa sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset rankas nu som det sjätte bästa sjukhuset i en internationell jämförelse och är därmed det sjukhus som rankas högst i Europa.

Det är tidningen Newsweek som gör en årlig rankning av sjukhus i 28 länder och som baseras på fyra källor:

  • Rekommendationer från ett stort antal experter i hälsosektorn, som läkare och chefer.
  • Resultat i patientenkäter, som exempelvis bemötande och information.
  • Kvalitet, så som väntetider, patientsäkerhet och följsamhet till hygienrutiner.
  • Hur patienter bedömer nyttan av behandlingen och sin livskvalitet efter att de fått vård.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter