Region Stockholm fortsätter arbetet med att minska hyrbemanning

Som tidigare kommunicerats pågår sedan i januari ett intensivt arbete med att minska regionens beroende av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården. Region Stockholm vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och investera i arbetsmiljön. Hälso- och sjukvården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet.

Samordningen mellan vårdverksamheterna pågår fortlöpande. Första steget och en grund för det fortsatta arbetet var att avsluta direktupphandlingar. Förra veckan presenterades en minskning av antalet inhyrda operationssjuksköterskor och idag presenteras en reducering inom övriga verksamhetsområden. Under mars månad ska den inhyrda bemanningen minska med minst en tredjedel från nuvarande nivå, därefter fortsätter arbetet och nya bedömningar görs inför april. I den dygnet-runt-öppna vården kommer inhyrningen i första hand vara till pass på obekväma tider för att ge egna medarbetare företräde till attraktivare arbetstider.

Tack vare vårt gemensamma arbete kommer vi nu ytterligare minska den inhyrda bemanningen. Vi är medvetna om att det här innebär en omställning som ställer krav på oss alla som arbetar på sjukhusen men den är samtidigt helt nödvändig. Vi behöver bygga långsiktigt hållbara arbetsplatser. Som vd vill jag satsa på personalen, inte lösa problem med kortsiktiga insatser i form av hyrbemanning, säger Christophe Pedroletti, vd för Danderyds sjukhus.

Uppdraget gavs i regionens budget för 2023 och anger att vårdverksamheterna som bedrivs i egen regi tillsammans ska utforma en regiongemensam plan för minskad hyrbemanning. Det gemensamma arbetet organiseras i arbetsgrupper inom fyra övergripande verksamhetsområden, det vill säga operationsverksamheten, akutsjukvården, öppen- och slutenvården. Minskningen ska ske stegvis och bygger på en bedömning av vad som är möjligt med hänsyn till patienter och medarbetare. Varje månad fattas nya beslut utifrån läget som råder just då.

Kostnad för inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården i Region Stockholm:

År 

Inhyrd personal inom hälso- och sjukvården (mkr) 

2022 

1175

2021 

1027

2020 

875    

2019 

795        

2018 

673        

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter