Kultur och hälsa på Beroendecentrum

Kultur och hälsa är ett område på framväxt och genom att se människan som en helhet där psyke och kropp hänger ihop kan kultur komplettera traditionell medicinsk vård. 

Beroendecentrum Stockholm implementerar kulturinsatser i verksamheten som komplement till övrig vård. Det är ett både roligt och viktigt projekt i vilket kulturen kan lyfta det friska i människan och ge vården ytterligare en dimension.”

Samarbete kring kultur och hälsa

I ett samarbetsprojekt som pågår mellan 2021 och 2024 integreras kultur och hälsa i verksamheten. Kompetenscentrum för kultur och hälsa, kulturförvaltningen och Beroendecentrum Stockholm arbete med olika insatser riktar sig främst till patienter men har också bäring på personalens arbetsmiljö. Genom samarbetet samlar vi också viktiga erfarenheter för att gynna även andra vårdverksamheter i Region Stockholm.

Under projektets gång kommer vi fokusera på att integrera kultur i enlighet med verksamhetens syn på patienten och att se till det friska hos dem.

Ny konst på Beroendecentrum Stockholm

Konst i offentlig vårdmiljö har en lång tradition i Sverige. Region Stockholm har ett av landets största och mångfacetterade konstinnehav. Genom projektet har flera mottagningar fått erbjudande om ny konst.

På dessa tio platser har konstkollektioner installerats som bidrar till att skapa en omhändertagen miljö och förhoppningsvis även till engagemang och stimulans.  Under året utvärderas patienters upplevelse av att komma till mottagningen med ny konst.

 • Eva-mottagningen
 • Rosenlunds mödravård
 • Barnhälsovårdsteamet
 • Liljeholmsberget
 • Liljeholmens Livsstilsmottagning
 • Huddinge-Botkyrka 
 • Lidingö 
 • Järva 
 • Resursteamet Älvsjö
 • Sollentuna 

Under våren får fler mottagningar ny konst: 

 • Järfälla Upplands-Bro Beroendemottagning  
 • Haninge Beroendemottagning  

Konstblick -en enkel handledning för samtal om konst

Det finns ett stort intresse för Konstblick, som är ett sätt att inspirera till samtal mellan personal och patient eller mellan patienter genom de konstverk som finns på många enheter. 

Två personer tittar på tavlor-

Dans och rörelse utan prestationskrav

Exempel på aktiviteter är dansgrupper på Magnus Huss-mottagningen och Mottagningen för läkemedel och hälsa. Till Maria Ungdoms Livsstilsmottagning på Riddargatan kommer en danspedagog en gång i veckan. I båda fallen får patienterna delta i dans som inte handlar om prestation utan utgår ifrån hur förutsättningarna ser ut för deltagarna just den dagen.

Händer som möts. Personer som sitter på stolar i en ring.

Digitala berättelser

Digitala berättelser går ut på att man med hjälp av en padda eller mobil gör en egen 1-3 min lång film på ett tema som känns meningsfullt. Det kan vara ett bra sätt för patienten att få uttrycka sig men också för vården att få mer kunskap om sina patienters upplevelser på ett nytt sätt.

Barn som använder en Ipad.

Fotoutställning

2022 hade patienterna på Sprututbytet en fotoutställning ”Nålsögat” på Kroppens Hus. Fotografierna var tagna med engångskameror som patienterna kunde hämta på sin mottagning. 

Kreativ verkstad

Kreativ verkstad innebär att patienter får, en dag i veckan, tillgång till material i form av färg, penslar, staffli och papper för att sedan fritt få skapa utifrån den egna förmågan och kreativiteten.

Musik

På St Erikssteamet på Metadonsektionen träffas patienter en gång i veckan för att spela tillsammans eller lyssna på musik.

Studier och utvärdering

Kopplat till samarbetet med Beroendecentrum Stockholm har en kvalitativ utvärderingsstudie genomförts med fokus på äldres upplevelse av dansen som tillägg till behandling, och hur dansen kan påverka livskvalitet, nedstämdhet och substansbruk.

En pågående studie avslutas under 2024 om hur patienter och personal på Mika hälsa-mottagningen upplever kravlös dans som ett komplement till övrig behandling. Mika Hälsa är en mottagning som vänder sig till dem som har sex mot ersättning, skadar med sex eller lever i sexuell utsatthet på annat sätt. Målgruppen lever med en hög grad av psykisk ohälsa och ökad risk att drabbas av våld.

Resultatet från studierna kan vara ett underlag för att planera och genomföra kliniska prövningar av metoden.

Utvärdering av hur kultur och hälsa-satsningen inom Beroendecentrum Stockholm kommer att genomföras under 2025. Syftet är att ta fram en generell modell för hur en större vårdgivare kan integrera kultur i verksamheten.

Fyra personer går utomhus.

Kontakta Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

 • Senast granskad: 14 november 2023

Du kanske också är intresserad av