7 gestaltningsuppdrag på Sös utlyses

Stödområde: Konstnärliga gestaltningsuppdrag

Årtal: 2023

Eva Beierheimer

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Vattensekvens

Nadine Byrne och Johan Meisel

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Fragment från ett inre landskap

Erika Dahlén

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Vägen till skogen

Ylva W Franzén och Jenny Bergman

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Den taktila halon

Oscar Gard Montan

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Still life

Oskar Hult

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Utsikter

Ida-Johanna Lundqvist

0
Diarienummer:
2022/909
Beskrivning:
Materia Medica
  • Senast granskad: 29 februari 2024